Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Türk Medeni Kanunu Madde 688

TMK 688. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 688. maddesi şu şekildedir:

Birlikte mülkiyet – Paylı mülkiyet

Madde 688 – Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir.

Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır.

Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.

Başlık

TMK 688. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU – BİRİNCİ KISIM: MÜLKİYET – BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Madde başlığı şu şekildedir: Birlikte mülkiyet – Paylı mülkiyet

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 688. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 623 üncü maddesini karşılamaktadır.

Eski Kanunda konu başlığı “Birden ziyade kimselerin bir şey üzerinde mülkiyeti” deyimi kullanılmıştır. Ancak, bu başlık, kurumu tam ifade etmemektedir. Bu sebeple, konu başlığı paylı mülkiyet ile elbirliği mülkiyetini daha iyi anlatacak şekilde “C.Birlikte mülkiyet” olarak değiştirilmiştir. Yürürlükteki maddenin kenar başlığında yer alan “I.Müşterek mülkiyet” deyimi yerine de “I.Paylı mülkiyet” deyimi konulmuştur, öğreti ve uygulamada da “müşterek mülkiyet” yerine “paylı mülkiyet” deyimi kullanılmaktadır, İsviçre Medeni Kanununun “Birlikte mülkiyet” paylı mülkiyet türüne ilişkin 647-650 inci maddeleri 19 Aralık 1963 tarihli Kanunla esaslı bir şekilde değiştirilmiş ve bu değişiklikler 1 Ocak 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikler de göz önünde tutularak maddenin konu ve kenar başlıkları ile içeriği günün koşullarına uygun bir hale getirilmiştir. Paylı mülkiyet yeni bir düzenlemeye tabi tutulduğu için yürürlükteki maddenin “1. Hissedarlar arasındaki münasebetler” şeklinde kenar başlığı” 1, Genel kurallar” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddede hüküm değişikliği yapılmamış, sadece kaynak Kanuna uygun olarak daha açık bir düzenlemeye gidilmiştir.

ALT KOMİSYON RAPORU

– Tasarının 688 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “temlik edilebilir” ibaresi “devredilebilir”, 696 ncı maddesinin son fıkrasındaki “temlik etmesi” ibaresi “devretmesi”, “temlik edilemeyen” ibaresi “devredilemeyen”, 703 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “temliki” ibaresi “devri”, 732 nci maddesinin konu başlığındaki “Temlik” kelimesi “Devir” şeklinde değiştirilmiştir.

ADALET KOMİSYONU RAPORU

– Tasarının 688 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “temlik edilebilir,” ibaresi “devredilebilir,”, 696 ncı maddesinin son fıkrasındaki “temlik etmesi” ibaresi “devretmesi”, “temlik edilmeyen” ibaresi “devredilmeyen”, 703 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “temliki,” ibaresi “devri,” şeklinde değiştirilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Mirascilardan biri icralik olunca miras mallari icraya verilirmi Yoksa sadece icralik olan miras yedinin hissesimi icralik olur tskler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir