Türk Medeni Kanunu Madde 673

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

TMK 673. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 673. maddesi şu şekildedir:

MİRASTA DENKLEŞTİRME – Denkleştirme şekli – Denkleştirme değeri

Madde 673 – Denkleştirme, kazandırmanın denkleştirme anındaki değerine göre yapılır.

Yarar ve zarar ile gelir ve giderler hakkında mirasçılar arasında sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.

Başlık

TMK 673. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU – İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ – ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MİRASIN PAYLAŞILMASIÜÇÜNCÜ AYIRIM: MİRASTA DENKLEŞTİRME

Madde başlığı şu şekildedir: MİRASTA DENKLEŞTİRME – Denkleştirme şekli – Denkleştirme değeri

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 673. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 607 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddenin kenar başlığı kaynak İsviçre Medeni Kanununun 630 uncu maddesine uygun olarak “Denkleştirme değeri” şeklinde düzeltilmiştir. Madde İsviçre Medeni Kanununun 630 uncu maddesinde olduğu gibi iki fıkra halinde düzenlenmiştir. Yürürlükteki maddenin ikinci cümlesinde noksanlardan dolayı mirasçıların sorumluluğu konusunda “zilyedin haklarına” ilişkin hükümlere yollama yapılmıştır. Bu hüküm değiştirilmek suretiyle maddenin amacına uygun olarak yarar ve zarar ile gelir ve giderler hakkında mirasçılar arasında sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre işlem yapılacağı düzenlenmiştir.

Denkleştirmede gerek geri verme yükümlüsünün, gerek mirasçıların birbirlerinin zararına hak elde etmemesi için, denkleştirme anındaki değeri göz önünde tutulur.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir