Türk Medeni Kanunu Madde 662

Sayfa içeriği:

  2 Minutes Read

TMK 662. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 662. maddesi şu şekildedir:

Miras Paylaşımının Nasıl Yapılacağı – Özellikleri olan eşya – Tarımsal işletmeler – Paylaştırma dışında bırakma – Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme

Madde 662 – (Mülga madde: 30.04.2014 – 6537 S.K/Madde 9)

Başlık

TMK 662. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU – İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ – ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MİRASIN PAYLAŞILMASIİKİNCİ AYIRIM: PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI

Madde başlığı şu şekildedir: Miras Paylaşımının Nasıl Yapılacağı – Özellikleri olan eşya – Tarımsal işletmeler – Paylaştırma dışında bırakma – Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 662. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Madde, İsviçre Medeni Kanununun yürürlükten kalkan 621 bis maddesini tekrar etmektedir, İsviçre’de kabul edilen ve tarımsal işletmelerin varlık ve bütünlüğünü korumaya yönelik olan bu yeni hükmün tarım sektörünün önem taşıdığı Ülkemiz açısından yararlı olacağı düşünülmüştür.

Maddenin birinci fıkrasıyla, işletmenin özgülenmesini isteyen ve bu işletmeyi yürütmeye ehil olan mirasçının bu yöndeki istem hakkının mirasbırakan tarafından ölüme bağlı bir tasarrufla ortadan kaldırılamayacağı kabul edilerek, mirasbırakanın arzusundan önce, tarımsal işletmenin varlığını sürdürebilmesi yoluyla yurt ekonomisinin korunması amaçlanmıştır.

İkinci fıkrada, mirasbırakanın özgüleme isteyen mirasçıyı ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarma (mirastan ıskat) ve bu mirasçının bir mirastan feragat sözleşmesiyle bu istem hakkının ortadan kalkmasına yol açan hukuki işlem yapma halleri istisna tutulmuştur. Bu gibi hallerde, özgüleme isteminin bu yollarla ortadan kaldırılabileceği kabul edilmiştir.

Üçüncü fıkrada aynı anda birden çok mirasçının özgüleme koşullarına sahip bulunması halinde, kendisine özgüleme yapılacak mirasçının bir ölüme bağlı tasarrufla belirlenebileceği kabul edilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir