Türk Medeni Kanunu Madde 660

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

TMK 660. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 660. maddesi şu şekildedir:

Miras Paylaşımının Nasıl Yapılacağı – Özellikleri olan eşya – Tarımsal işletmeler – Paylaştırma dışında bırakma – Taşınırların özgülenmesi

Madde 660 – (Mülga madde: 30.04.2014 – 6537 S.K/Madde 9)

Başlık

TMK 660. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU – İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ – ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MİRASIN PAYLAŞILMASIİKİNCİ AYIRIM: PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI

Madde başlığı şu şekildedir: Miras Paylaşımının Nasıl Yapılacağı – Özellikleri olan eşya – Tarımsal işletmeler – Paylaştırma dışında bırakma – Taşınırların özgülenmesi

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 660. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 597 inci maddesinin ikinci cümlesini karşılamaktadır. Bu hüküm, İsviçre Medeni Kanununun yürürlükten kaldırılan 620 bis maddesini tekrarlamaktadır ve İsviçre Medeni Kanunundaki gibi ayrı bir madde haline getirilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir