Türk Medeni Kanunu Madde 626

TMK 626. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 626. maddesi şu şekildedir:

RESMİ DEFTER TUTMA – Sonuçları – Beyana çağrı

Madde 626 – Defteri inceleme süresi bittikten sonra her mirasçı, mahkemece bir ay içinde beyanda bulunmaya çağrılır.

Koşullar gerektirdiği takdirde sulh mahkemesi, tereke mallarına yeni değer biçilmesi, uyuşmazlıkların çözümü ve benzeri durumlar için ek süre verebilir.

Başlık

TMK 626. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU – İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ – İKİNCİ BÖLÜM: MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARIİKİNCİ AYIRIM: MİRASIN KAZANILMASI

Madde başlığı şu şekildedir: RESMİ DEFTER TUTMA – Sonuçları – Beyana çağrı

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 626. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 566 ıncı maddesini karşılamaktadır.

İsviçre Medeni Kanununun 587 inci maddesinin kenar başlığı “Beyana çağrı süresi” şeklinde, yürürlükteki metinde ise “Müddet” şeklindedir. Her iki metinden farklı olarak kenar başlık “Beyana çağrı” şeklinde değiştirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur. İsviçre’deki aslına uygun olarak madde iki fıkra haline getirilmiştir.

ADALET KOMİSYONU RAPORU

– Tasarının 626 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonunda yer alan “çağırılır.” kelimesi “çağrılır.” olarak düzeltilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir