Türk Medeni Kanunu Madde 608

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

TMK 608. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 608. maddesi şu şekildedir:

MİRASIN KAZANILMASI – Ret – Ret beyanı – Ret hakkının geçmesi

Madde 608 – Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer.

Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin mirasbırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre, kendilerinin mirasbırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermez.

Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

Başlık

TMK 608. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU – İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ – İKİNCİ BÖLÜM: MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARIİKİNCİ AYIRIM: MİRASIN KAZANILMASI

Madde başlığı şu şekildedir: MİRASIN KAZANILMASI – Ret – Ret beyanı – Ret hakkının geçmesi

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 608. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 548 inci maddesini karşılamaktadır.

Madde İsviçre Medeni Kanununun 569 uncu maddesinde olduğu gibi üç fıkra haline getirilmiştir.

Maddede hüküm değişikliği yoktur. Arılaştırılmak suretiyle daha anlaşılır bir hale getirilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir