Türk Medeni Kanunu Madde 601

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

TMK 601. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 601. maddesi şu şekildedir:

MİRASIN KAZANILMASI – Kazanma – Vasiyet alacaklıları tarafından – Özel durumlar

Madde 601 – Kendisine bir intifa hakkı veya bir irat hakkı ya da belli aralıklarla tekrarlanan diğer bir edim vasiyet edilen kimsenin istem hakkı, tasarrufta başka bir esas öngörülmüş olmadıkça, eşya hukuku ve borçlar hukuku kurallarına tabidir.

Kendisine mirasbırakanın ölümünde ödenecek bir sigorta alacağı vasiyet edilen kimse, sigorta sözleşmesinden doğan istem hakkını sigortacıya karşı doğrudan doğruya kullanabilir.

Başlık

TMK 601. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU – İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ – İKİNCİ BÖLÜM: MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARIİKİNCİ AYIRIM: MİRASIN KAZANILMASI

Madde başlığı şu şekildedir: MİRASIN KAZANILMASI – Kazanma – Vasiyet alacaklıları tarafından – Özel durumlar

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 601. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 542 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddenin kenar başlığı, kaynak Kanunun 553 üncü maddesinde ve yürürlükteki metinde “Mevzuu” şeklindedir. Ancak bu kenar başlık maddenin içeriğiyle uyumlu değildir. Maddede vasiyet alacakları ile ilgili bütün konular değil, sadece bazı konular düzenlenmiştir. Bu nedenle kenar başlık “Özel durumlar şeklinde kaleme alınmıştır.

Maddede büküm değişikliği yoktur. Arılaştırılmak suretiyle daha anlaşılır bir hale getirilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir