Türk Medeni Kanunu Madde 586

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

TMK 586. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 586. maddesi şu şekildedir:

MİRASIN AÇILMASI – Gaiplik – Gaibe düşen miras

Madde 586 – Ortada bulunmayan ve mirasın açıldığı anda sağ olup olmadığı ispat edilemeyen mirasçının miras payı resmen yönetilir.

Mirasın açıldığı anda ortada bulunmayanın sağ olmaması halinde onun miras payı kendilerine kalacak olanlar, gaipliğe ilişkin sürelere ve usule uyarak o kimsenin gaipliğine karar verilmesini ve miras payının kendilerine teslimini isteyebilirler.

Miras payının teslimi, gaipliğine karar verilen kimsenin mirasının mirasçılara teslimine ilişkin kurallara tabidir.

Başlık

TMK 586. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU – İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ – BİRİNCİ BÖLÜM: MİRASIN AÇILMASI

Madde başlığı şu şekildedir: MİRASIN AÇILMASI – Gaiplik – Gaibe düşen miras

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 586. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 528 inci maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur.

Kenar başlığı madde metnine uydurulmuş ve İsviçre Medeni Kanununun 548 inci maddesine uygun olarak üç fıkra halinde düzenlenmiştir.

Önceki iki maddede (m.584, 585), mirasbırakanın gaip olması durumunda, tereke ile ilgili bazı önlemler söz konusu olduğu halde, bu maddede, mirasçı olacak kişinin mirasbırakanın ölümünde gaip olması olasılığında, onun haklarını güvenceye alıcı düzenlemeler getirilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında gaipliğe ilişkin sürelerin tekrarlanması yerine bu kuruma genel bir yollama yapmanın kanun tekniğine daha uygun olacağı düşünülmüştür.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir