Türk Medeni Kanunu Madde 562

TMK 562. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 562. maddesi şu şekildedir:

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ –  Tenkis davası – Mirasçının alacaklılarının hakları

Madde 562 – Mirasbırakan, tasarruf edebileceği kısmı aştığında, saklı payı zedelenen mirasçı, iflası halinde iflas dairesinin veya mirasın geçtiği tarihte kendisine karşı ellerinde ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklıların ihtarına rağmen tenkis davası açmazsa, iflas idaresi veya bu alacaklılar, alacaklarının elde edilmesi için gerekli olan oranda ve mirasçıya tanınan süre içinde tenkis davası açabilirler.

Mirasçılıktan çıkarılanın çıkarma tasarrufuna itiraz etmemesi durumunda da iflas idaresi veya alacaklılar, aynı koşullarla tenkis davası açabilirler.

Başlık

TMK 562. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU – BİRİNCİ KISIM: MİRASÇILAR – İKİNCİ BÖLÜM: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARALTINCI AYIRIM: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ

Madde başlığı şu şekildedir: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ –  Tenkis davası – Mirasçının alacaklılarının hakları

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 562. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 504 üncü maddesini karşılamaktadır.

Maddenin kenar başlığı, kaynak Kanunun 524 üncü maddesinde “Alacaklılarının hakları” şeklinde olup, yürürlükteki metinde yer alan “bir” sözcüğü gereksiz bulunup çıkarılmak suretiyle “Mirasçının alacaklılarının hakları” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde arılaştırılmak ve sadeleştirilmek suretiyle İsviçre aslı olan 524 üncü madde göz önünde tutularak yeniden kaleme alınmıştır. Yürürlükteki metinde, mirasçının dava hakkının alacaklılara intikal edeceği ifade edilmiştir. Oysa Kanunun alacaklılara tanıdığı dava hakkı ayrı bir haktır. Bu husus dikkate alınarak madde yeniden düzenlenmiştir.

ALT KOMİSYON RAPORU

– Tasarının 562 nci maddesindeki “ödemeden aciz” ibaresi “ödeme güçsüzlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir