Türk Medeni Kanunu Madde 530

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

TMK 530. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 530. maddesi şu şekildedir:

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ –  Mirastan feragat sözleşmesi – Tereke alacaklılarının hakları

Madde 530 – Mirasın açılması anında tereke, borçları karşılayamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat eden ve mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için ölümünden önceki beş yıl içinde mirasbırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar.

Başlık

TMK 530. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU – BİRİNCİ KISIM: MİRASÇILAR – İKİNCİ BÖLÜM: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARÜÇÜNCÜ AYIRIM: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ

Madde başlığı şu şekildedir: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ –  Mirastan feragat sözleşmesi – Tereke alacaklılarının hakları

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 530. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Eski Kanunun 477 inci maddesini karşılamaktadır.

Madde, 1984 tarihli Öntasarının 434 üncü maddesinde olduğu gibi, İsviçre Medeni Kanununun 497 inci maddesi esas alınmak suretiyle ve arılaştırılarak yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir