Türk Medeni Kanunu Madde 420

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

TMK 420. Madde

Türk Medeni Kanunumuzun 420. maddesi şu şekildedir:

Vasi atama usulü – Geçici önlemler

Madde 420 – Vesayet işleri zorunlu kıldığı takdirde vesayet makamı, vasinin atanmasından önce de resen gerekli önlemleri alır; özellikle, kısıtlanması istenen kişinin fiil ehliyetini geçici olarak kaldırabilir ve ona bir temsilci atayabilir.

Vesayet makamının kararı ilan olunur.

Başlık

TMK 420. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: ÜÇÜNCÜ KISIM : VESAYET – BİRİNCİ BÖLÜM : VESAYET DÜZENİ – DÖRDÜNCÜ AYIRIM : VASİNİN ATANMASI

Madde başlığı şu şekildedir: Vasi atama usulü – Geçici önlemler

Gerekçe

Türk Medeni Kanunu 420. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

Yürürlükteki Kanunun 370 inci maddesini karşılamaktadır.

Ancak ondan farklı olarak madde iki fıkra haline getirilmiştir. İsviçre Medeni Kanununun bu maddeyi karşılayan 386 ıncı maddesi üç fıkra halinde düzenlenmiştir. Mehazın ilk iki fıkrası tek fıkra haline getirilmiş, vesayet makamının kararının ilan edilmesi iki hali de kapsadığından ayrı fıkra haline getirilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir