TMK m. 197.hükmü kapsamında tayin edilen tedbir nafakasının gelecek yıllarda artırımına karar verilemez- Yargıtay Kararı

Nis 28, 2020 | Tedbir Nafakası

TMK m. 197.hükmü kapsamında tayin edilen tedbir nafakasının gelecek yıllarda artırımına karar verilemez

Türk Medeni Kanununun 197.maddesine dayanan nafaka talepleri, tedbir niteliğinde olup, koşullar değiştiğinde veya sebebi sona erdiğinde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim tarafından kaldırılabilir (TMK. md.200). o nedenle, Yasanın 197.maddesi kapsamında tayin edilen tedbir nafakasının, istek olsa dahi gelecek yıllarda artırımına karar verilemez.

Bu husus gözetilmeden, davacı lehine takdir edilen tedbir nafakasının gelecek yıllarda artınım yönünde karar verilmesi usul ve yasaya aykındır.

Ne var ki ilk incelemede bu hususun sehven bozma sebebi yapılmadığı görülmekle, davalının bu yöne ilişkin karar düzeltme isteğinin de kabulüne, yerel mahkeme karannın bu yönden de bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440/I-4.maddesi gereğine; davacının nafakaya, davalının da ayrılık ve tayin edilen nafaka miktarının artırımına ilişkin karar düzeltme taleplerinin kabulüne, Dairemizin 07.03.2010 tarihli 2010/2240 esas, 2011/3919 karar sayılı ilamının (2).bendindeki bozma sebebinin kaldırılmasına, kaldırılan bu bent yerine yukarıda (3).bentte gösterilen bozma sebebinin ikamesine, hükmün yukarıda (4).bentte gösterilen sebeple de bozulmasına, Dairemiz ilamının (l).bendinde yer alan “onama” bölümüne yukarıda (2) .bentte gösterilen sebebine de dahil edilmesine; ilamının “sonuç” bölümüne; “yukarıda (4).bentteki bozmanın (5).bent olarak ilavesine, Dairemiz ilamının üçüncü ve dördüncü bentlerinde gösterilen bozma sebeplerinin aynen bırakılmasına, tarafların kabul edilen kısımlar dışında kalan karar düzeltme taleplerinin yukarıda (l).bentte gösterilen sebeple reddine,(Y2HD, 18.07.2011, E. 2011/10321, K. 2011/12511.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.