TMK m. 197.hükmü kapsamında tayin edilen tedbir nafakasının gelecek yıllarda artırımına karar verilemez- Yargıtay Kararı

TMK m. 197.hükmü kapsamında tayin edilen tedbir nafakasının gelecek yıllarda artırımına karar verilemez

Türk Medeni Kanununun 197.maddesine dayanan nafaka talepleri, tedbir niteliğinde olup, koşullar değiştiğinde veya sebebi sona erdiğinde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim tarafından kaldırılabilir (TMK. md.200). o nedenle, Yasanın 197.maddesi kapsamında tayin edilen tedbir nafakasının, istek olsa dahi gelecek yıllarda artırımına karar verilemez.

Bu husus gözetilmeden, davacı lehine takdir edilen tedbir nafakasının gelecek yıllarda artınım yönünde karar verilmesi usul ve yasaya aykındır.

Ne var ki ilk incelemede bu hususun sehven bozma sebebi yapılmadığı görülmekle, davalının bu yöne ilişkin karar düzeltme isteğinin de kabulüne, yerel mahkeme karannın bu yönden de bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440/I-4.maddesi gereğine; davacının nafakaya, davalının da ayrılık ve tayin edilen nafaka miktarının artırımına ilişkin karar düzeltme taleplerinin kabulüne, Dairemizin 07.03.2010 tarihli 2010/2240 esas, 2011/3919 karar sayılı ilamının (2).bendindeki bozma sebebinin kaldırılmasına, kaldırılan bu bent yerine yukarıda (3).bentte gösterilen bozma sebebinin ikamesine, hükmün yukarıda (4).bentte gösterilen sebeple de bozulmasına, Dairemiz ilamının (l).bendinde yer alan “onama” bölümüne yukarıda (2) .bentte gösterilen sebebine de dahil edilmesine; ilamının “sonuç” bölümüne; “yukarıda (4).bentteki bozmanın (5).bent olarak ilavesine, Dairemiz ilamının üçüncü ve dördüncü bentlerinde gösterilen bozma sebeplerinin aynen bırakılmasına, tarafların kabul edilen kısımlar dışında kalan karar düzeltme taleplerinin yukarıda (l).bentte gösterilen sebeple reddine,(Y2HD, 18.07.2011, E. 2011/10321, K. 2011/12511.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Haziran 2020 08:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.