Ana Sayfa  »  Genel

Ticari İşletme Rehni Kapsamı -2018

TİCARİ İŞLETME REHNİ TESCİLİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 • Gerçek yada Hükmi Şahsın Ticaret Sicili Memurluğunda tescilli olması.
 • Ticari İşletme Rehni Sözleşmesinin tüzel kişiliğe haiz ve sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi müesseseleri , kredi müesseseleri ve kooperatifler ile ticari işletmenin sahibi bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılır.
 • Ticari işletme rehni aşağıdaki hususları kapsar;
  • Ticaret ünvanı ve işletme adı
  • Makina araç, alet, motorlu nakil vasıtaları
  • İhtira beratları , makinalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklar.
 • Rehin Sözleşmesinin ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki noterce tanzim edilmelidir.
 • Ticari İşletme Rehni Sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün zarfında tescil edilmelidir, tescil talebini gerçek kişi veya vekili , tüzel kişi ise ilgilileri talep eder. (A.Ş.’lerde Yönetim kurulu, Limited Şirketlerde şirket müdürü)
 • Tescilde alacaklının ticaret ünvanı, adresi, alacağın TL olarak miktarı, faizli ise faiz.
 • Tescili müteakip Tapu Siciline, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne, markalar, lisanslar,haklar için ihtira beratları gibi sınai haklar, madenler için ilgili sicillere kayıt ettirilip rehnedilen Ticari işletmenin şubeler, var ise, şubelerin bulunduğu yer Ticaret Sicillerine de bildirilir.
 • Aynı ticari işletme üzerine birden fazla rehin tesis edilebilir.
 • Ticari işletme sahibi ticari işletmesi veya rehne tabi unsurları devretmek, başka bir yere nakletmek veya başkaları ile değiştirmek için alacaklının muvafakatını almak zorundadır.

TESCİL

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe

2. Rehin Beyannamesi (noter onaylı 2 adet)
3. Ticari işletme Rehni sözleşmesi (noter onaylı 2 adet )
4. Rehin edilen malların listesi

*** Ticari işletme rehni sicili alenidir.herkes icilde bir kayıt bulunup bulunmadığı ve varsa mahiyeti hakkında,sözlü ve yazılı bilgi verilmesini sicil memurundan isteyebilir.(T.İ.R.S.T. 4.maddesi) 
***Ticari işletme rehni,noterce düzenlenen ticari işletme rehni sözleşmesinin,düzenlenmesi tarihinden itibaren on gün (10) içinde ilgililerden birisi tarafından ibraz edilerek yazılı tescil talebinde bulunması halinde,ticari işletmenin kayıt bulunduğu ticaret veya esnaf ve sanat siciline kaydolunur.(T.İ.R.S.T.5 .md.) 
***Rahinin,Ticari işletmesini sicil bölgesinin dışında bir yere nakletmesi halinde,ticaret sicili veya esnaf ve sanat sicili memuru,rehin kaydının bir örneğini,işletmenin nakledildiği yerdeki ticaret veya esnaf ve sanat siciline işlenmek üzere bu yerdeki ilgili sicil memurluğuna gönderilir.(T.İ.R.S.T.7.md.)

MASRAF :

İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden, (Binde 3.6)
 

İpotek işlemlerinde tapu kütüğüne tescil edilen ipotek alacağının miktarı üzerinden binde 3.6 tapu harcı, binde 7.5 damga vergisi tahsil edilmektedir. Harç ve damga vergisini krediyi alarak ipotek yaptıran kişi ödemektedir.  Bu da genelde gayrimenkul malikidir.

 • Ticari işletme rehni sözleşmelerinin, düzenlenme şeklinde ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki noter tarafından tanzimi ve Ticaret Siciline tescili (m.4,5)

Madde 4’e göre “Rehin sözleşmesi, ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki bir noter tarafından tanzim edilir”. Bu düzenleme bir geçerlilik koşuludur

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.