Ticari Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi

Ticari Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi

X ADLİYESİ ARABULUCULUK BÜROSUNA

Gönderilmek Üzere

X ADLİYESİ ARABULUCULUK BÜROSUNA

(Zorunlu Ticari Arabuluculuk başvurusudur)

(Arabulucunun X Arabulucu Listesinden Atanması Gerekmektedir)

BAŞVURAN:

VEKİLİ:

KARŞI TARAF:

VEKİLİ:

KONU: Müvekkilin X TL tutarındaki alacağının tahsili amacıyla X İcra Müdürlüğü Esas sayılı dosyasından yapılan genel haciz yoluyla icra takibe vaki itirazın iptali istemimizi içerir. (Ticari Satımdan Kaynaklı İtirazın İptali Davası)

AÇIKLAMALAR :

X İcra Müdürlüğünce tarafımızca yapılan takibe karşı davalı tarafından yetki itirazında bulunulması üzerine tarafımızca itiraz sadece yetki yönünden kabul edilmiş, dosya yetkili X İcra Müdürlüğüne gönderilmiştir. Neticede X İcra Müdürlüğü Esas sayılı dosyasından yapılan takibe de davalı vekili tarafından itiraz edilmiştir. Bunun üzerine icra müdürlüğü takibi durdurmuştur. Ancak davalı yan tarafından yapılan itiraz aşağıda açıkladığımız üzere haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur.Şöyle ki;

Davalı şirketin, müvekkilimizden ürün almak istediğini belirtmesi üzerine davalı ile müvekkilimiz arasında satış sözleşmesi kurulmuştur. Kurulan bu sözleşme gereği takip dosyamızda yer alan cari hesap ekstresi ve faturalarda belirli KDV dahil X TL tutarında klimalar, faturasıyla birlikte davalı tarafa teslim edilmiştir. Alınan bu ürünlerin ticari defterlere işlenmesi zorunlu olduğundan ticari defterlerimizi ve davalı tarafın ticari defterleri de delil niteliğinde olacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz şekilde mallar teslim edilmesine rağmen bedelleri tarafımıza ödenmemiş;bunun üzerine tarafımıza ödenmesine dair yapılan görüşmelerde davalı yan tarafından ödemenin yapılacağı söylenmesine rağmen bir türlü ödeme yapılmamış, davalı tarafın müvekkili sürekli oyalaması neticesinde tarafımızca iş bu itirazın iptali davasına konu takip yapılmıştır.

Yukarıda anılan tüm sebeplerden dolayı; davalının, borçlunun icra takibine yaptığı itirazının iptalini, takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen Reeskont Avans faiziyle ödemesini, takip durmuş olduğundan ve alacak likit olduğundan takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemesini ve sürece ilişkin tüm giderlere katlanmasını talep etmek üzere arabuluculuk kurumuna başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Müvekkil şirket, dilekçede belirtilen hususlar dikkate alınmak kaydıyla, karşı tarafla uzlaşmak niyetindedir. Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. tarih

BAŞVURAN VEKİLİ

EKLER :

1-) Vekaletname

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.