Ticaret Sicilinden Hisse Haczi Dilekçesi

Ticaret Sicilinden Hisse Haczi Dilekçesi


T.C.

………………

……İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:……../…….. ESAS

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                              İSTANBUL                 

                                                            

ALACAKLI                :  …………………………….

VEKİLİ                       : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

BORÇLU                    :  ……(Şirket Ünvanı ve Ticaret Sicil Numarası)…………………

BORÇ MİKTARI       :…………….-TL(Faiz ve Masraflar Hariç)

Yukarıda unvanı belirtilen borçlu şirketin hisseleri üzerine haciz konulmasına karar verilmiştir. Borçlu şirket hisseleri üzerine dosyamızdan haciz şerhi işlenerek varsa hisseler üzerindeki takyidatların gönderilmesine karar verilmiştir.

            Karar gereğince işlem yapılarak neticeden müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

                                                          

                                                                       ……………..   … İcra Md. Yrd.

ELDEN TAKİPLİDİR

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın