Ticaret Sicilden Şahıs Hissesine Haciz Dilekçesi

Ticaret Sicilden Şahıs Hissesine Haciz Dilekçesi


T.C.

………………

……İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:……../…….. ESAS

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                              İSTANBUL                 

                                                            

ALACAKLI                :  …………………………….

VEKİLİ                       : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

BORÇLU                    :  ……(Şahıs Ad Soyadı ve Kimlik Numarası)…………………

BORÇ MİKTARI       :…………….-TL(Faiz ve Masraflar Hariç)

 

Yukarıda kimlik bilgileri bildirilen borçlunun ……………..(şirket ünvanı ve sicil numarası)……. ‘nin ortağı olduğu bildirilmiş olup borçlunun şirketteki hisselerine haciz konulmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticeden müdürlüğümüze, bilgi verilmesi rica olunur.

                                                          

                                                                       . İcra Md. Yrd.

ELDEN TAKİPLİDİR

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın