Ticari Defteri Sunmayan Şirkete Tekit Yazılması Talebi

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Dosya No :

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Konu : Beyanlarımızın sunulması hk.

Açıklamalar

1. Adana Asliye Ticaret Mahkemesi 14 E. Sayılı dosyanın 16 tarihli duruşmasının 5 no’lu ara kararı ile dava dışı X’e 2020 yılına ait ticari defter ve belgeleri sunmak üzere ihtar çıkarılmasına, 6 no’lu ara kararı ile de, 5 no’lu karar yerine getirildikten sonra talep halinde celse arasında bilirkişi incelemesi hususunda ara karar oluşturulmasına karar verilmiştir.

2. 22.09.2021 tarihinde X defter ve belgeleri ibraz etmesi gerektiği konusunda ihtar edilmiştir. X İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. işbu ihtara cevap vermemiş, ara kararın yerine getirilmesi için gereken defter ve belgeleri ibraz etmemiştir.

3. Dava dışı X İnşaat Danışmalık İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ’in karara konu belgeleri, ihtarın üzerinden iki ay geçmesine rağmen ibraz etmemesi, 6 no’lu ara kararın da yerine getirilmemesine neden olmuştur. Bilirkişi incelemesinin yapılamaması nedeniyle dava sürüncemede kaldığından yargılama süreci uzamakta ve müvekkil davacı hak kaybına uğramaktadır.

4. Tüm bu nedenlerle, 5 no’lu ara kararın yerine getirilmesi için X İnşaat Danışmalık İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye tekit müzekkeresi yazılmasını ve akabinde dosyada bilirkişi incelemesinin yapılması için ara karar oluşturulmasını arz ve talep ediyoruz.

Netice-i Talep : Arz ve izah edilen vecih ile;

1. Dosyanın, 21.09.2021 tarihli duruşmada verilmiş 5 no’lu ara kararın yerine getirilmesi için X İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ ye tekit müzekkeresi yazılmasına,

2. Akabinde dosyanın ivedilikle bilirkişiye tevdi edilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

Davalı Vekilleri

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir