Hakem Tayini Talepli Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

HAKEM TAYİNİ İSTEMİNDE BULUNAN:

VEKİLİ:

KARŞI TARAF:

KONU: Hakem tayini istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilimiz ile karşı taraf arasında 13 tarihli bir eser sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme örneğini dilekçemiz ekinde sunuyoruz.

2-) Sözleşmenin İhtilafların halli başlıklı 16. maddesinde, İhtilaflar üç kişilik hakem heyeti ile çözülür” denilmek suretiyle uyuşmazlığın tahkim yoluyla giderileceği öngörülmüş ve tarafların mutabık kaldıkları birinci hakemin Ahmet olduğu belirlenmiştir. Birinci hakeme ilaveten her iki tarafın da birer hakem tayin edeceği böylece oluşacak 3 kişilik hakem heyetinin tam yetkili olarak ihtilafları çözeceği imza altına alınmıştır.

3-) Müvekkilimiz, sözleşmedeki bu şart uyarınca, kendi seçeceği hakemi belirleyerek, Adana Noterliği’nin 14 tarihli ve 13 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile, durumu karşı tarafa bildirmiş ve kendisine, yasa gereği, 1 aylık süre tanımıştır. Söz konusu ihtarname sureti ve tebliğ şerhi dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Ancak, karşı taraf, kendisine tanınan bu süre içinde hakemini seçmemiştir. Bu hususta müvekkilimize herhangi bir bildirimde de bulunmamıştır. Bu durum, seçilen hakemlerce üçüncü hakemin seçilmesi şartının gerçekleşmesini de olanaksız kılmıştır.

4-) Yukarıda sözünü ettiğimiz nedenlerle, hakem seçiminin mahkemeniz eliyle gerçekleştirilmesini teminen, işbu başvuruda bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6100 Sayılı Kanun ve ilgili Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : 14 tarihli eser sözleşmesi, Adana Noterliği’nin 13 tarihli ve 15 yevmiye numaralı ihtarnamesi ve tebliğ şerhi ve sair ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ile hakem seçiminin mahkemeniz eliyle gerçekleştirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını vekaleten arz ve talep ederiz.

EKLER:

İstemde Bulunan Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir