Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Hakem Tayini Talepli Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

HAKEM TAYİNİ İSTEMİNDE BULUNAN:

VEKİLİ:

KARŞI TARAF:

KONU: Hakem tayini istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilimiz ile karşı taraf arasında 13 tarihli bir eser sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme örneğini dilekçemiz ekinde sunuyoruz.

2-) Sözleşmenin İhtilafların halli başlıklı 16. maddesinde, İhtilaflar üç kişilik hakem heyeti ile çözülür” denilmek suretiyle uyuşmazlığın tahkim yoluyla giderileceği öngörülmüş ve tarafların mutabık kaldıkları birinci hakemin Ahmet olduğu belirlenmiştir. Birinci hakeme ilaveten her iki tarafın da birer hakem tayin edeceği böylece oluşacak 3 kişilik hakem heyetinin tam yetkili olarak ihtilafları çözeceği imza altına alınmıştır.

3-) Müvekkilimiz, sözleşmedeki bu şart uyarınca, kendi seçeceği hakemi belirleyerek, Adana Noterliği’nin 14 tarihli ve 13 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile, durumu karşı tarafa bildirmiş ve kendisine, yasa gereği, 1 aylık süre tanımıştır. Söz konusu ihtarname sureti ve tebliğ şerhi dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Ancak, karşı taraf, kendisine tanınan bu süre içinde hakemini seçmemiştir. Bu hususta müvekkilimize herhangi bir bildirimde de bulunmamıştır. Bu durum, seçilen hakemlerce üçüncü hakemin seçilmesi şartının gerçekleşmesini de olanaksız kılmıştır.

4-) Yukarıda sözünü ettiğimiz nedenlerle, hakem seçiminin mahkemeniz eliyle gerçekleştirilmesini teminen, işbu başvuruda bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6100 Sayılı Kanun ve ilgili Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : 14 tarihli eser sözleşmesi, Adana Noterliği’nin 13 tarihli ve 15 yevmiye numaralı ihtarnamesi ve tebliğ şerhi ve sair ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ile hakem seçiminin mahkemeniz eliyle gerçekleştirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını vekaleten arz ve talep ederiz.

EKLER:

İstemde Bulunan Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir