Tevhide İcbar Konulu Dava Açılması Mümkün Mü?

Tevhide İcbar Konulu Dava Açılması Mümkün Mü?

Komşu parselin tevhidini gerçekleştirmek konusunu ele alacağız. Mevcut arsanızın imara uygun bir hale gelmesi amacıyla komşu parselle tevhidinin sağlanmasını talep edebilirsiniz. Ancak tevhid işleminin icbaren yapılması için genel mahkemelerde dava açılamaz.

💡 Bu konuda yüksek mahkeme kararı şu şekildedir:

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, kayden maliki olduğu 42 parsel sayılı taşınmaza niteliği itibariyle tek başına inşaat yapamadığını, taşınmazın bulunduğu alanda parselasyon işlemleri tamamlandığından ancak davalılara ait komşu 43 parsel ile tevhidi gerçekleştiğinde imar uygulanabileceğini, davalıların tevhide muvaffakat etmemelerinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu ileri sürerek 42 parselin 43 parselle tevhidini ve davalıların tevhide icbarını istemiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, tevhid işleminin idareye ait bir görev olup adli yargının görevi kapsamında bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 3.15.-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 19.2.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (1. Hukuk Dairesi 2012/13941 E. , 2013/2227 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVALILAR : … VD. DAVA TÜRÜ : PARSELLERİN TEVHİDİ)

Son düzenleme tarihi 15 Ağustos 2020 20:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.