Terörle Mücadeleden Doğan Zararın Tazmini Davası

Terörle Mücadeleden Doğan Zararın Tazmini Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ  İDARE  MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek üzere

X ASLİYE HUKUK MAHKEME’SİNE

DAVACILAR     :

VEKİLLERİ                        :

DAVALI                           

KONUSU :5233 Sayılı kanunun 7/b maddesi münasebetiyle maddi ve manevi tazminat istemidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkiller X’ ın oğlu, X, X tarihinde PKK Terör Örgütü tarafından hakkında alınan karar sonucu terör örgütü üyesi X’ in tasarlaması ve yardımı sonucu öldürülmüştür.

Olay ile ilgili yapılan yargılamada X isimli terör örgütü üyesi X 2. Ağır Ceza Mahkemesinin X Esas, X Karar sayılı kararı ile müebbet hapis ve 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır.

5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanun genel gerekçesinde aynen; kural olarak idarenin hukuki sorumluluğu kusur esasına dayanmaktadır. Sözü edilen kuralın istisnası olarak, idarenin önlemekle yükümlü olduğu halde önleyemediği bir takım zararların nedensellik bağı ve kusur koşulu aramadan karşılanması gerekmektedir. Objektif sorumluluk anlayışına dayalı sosyal risk adı verilen bu ilke, bilimsel ve yargısal içtihatlarla da kabul edilmiştir.

Temelde devletin anayasal düzenini yıkmayı amaçlayan terör eylemlerinin zarar gören kişilere karşı kişisel husumetten ileri gelmediği bilinmektedir. Terör eylemlerine hedef olan kişiler kendi kusur ve fiilleri sonucu değil, toplumun bir bireyi olarak zarar görmektedirler. Devleti ve toplumu hedef alan fiillerden doğan zararın mağdur kişinin üzerine bırakılması, hak ve nesafet kurallarıyla bağdaşmaz. Ortaya çıkan zararın paylaştırılması, toplumun diğer kesimleri ile zarara uğramış kişiler arasında fedakarlığın denkleştirilmesi hakkaniyet ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin bir gereğidir. Kişilere verilen zararlar, ister terör örgütlerinin eylemlerinden ister terörle mücadele sırasında devletçe alınan tedbirlerden kaynaklanmış olsun, bu zararların belirtilen ilkeler ve Anayasa madde 125/son fıkrası gereğince karşılamak zorundadır.

Müteveffanın ölümü ile müvekkiller Sebiha ile Mustafa destekten yoksun kalmışlardır. Müvekkillerin tek destekleri müteveffa X’dır. Müteveffa ölmeden önce inşaat işlerinde çalışır anne ve babasını geçindirirdi. Aylık ortalama geliri yaklaşık 3.000-3.500TL’ dır. Dolayısıyla müvekkillerin destekten yoksun kalma tazminatları sırası ile şu şekildedir:

Belirlenen tazminat miktarlarının TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARALARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN maddeleri gereğince müvekkillere ödenmesi için işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER :5233 Sayılı Kanun, İYUK , A.Y ve İlgili mevzuat.

DELİLLER  : X . 2. Ağır Ceza Mahkemesinin X Karar,

SONUÇ VE İSTEM                         :Açıklanan nedenlerle Davalı idarenin X için 100.000TL ve X 100.000TL destekten yoksun kalma tazminatı olmak üzere toplam X TL’ nin ödenmesine, Yargılama giderlerinin davalıdan alınmasına, Vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini saygıyla arz ve talep ederim. tarih

Avukat

E K İ                      :

1-Vekaletneme sureti,

2-Mahkeme kararı

Son düzenleme tarihi 12 Temmuz 2020 20:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.