Terör Örgütüne Üyelik Suçu Temyiz Dilekçesi

May 16, 2019 | Kovuşturma-Yargılama

YARGITAY CEZA 16. DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

ADANA 3. AĞIR CEZA MAHKMESİ’NE

 

Dosya No             : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018/50401 sayılı dosyası

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 2018/586 Esas sayılı, 2018/587 Karar sayılı dosyası

Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkmesi 2017/215 E. Sayılı dosyası

Sanık                   :

Müdafii               : Av.

Konu                   : Temyize ek savunmalarımızdır.

AÇIKLAMALAR

Sanık FETÖ/PYD üye olma isnadıyla yerel mahkemede yargılanmış olup TCK md. 314/2 gereği 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar hem usule hem kanunlara aykırıdır. Şöyle ki:

Sanık açıkça müdafi istemediğini beyan etse bile CMK’nın 150/3. Maddesi uyarınca müdafi atanması zorunludur. Sanığın aldığı ceza alt ceza sınırı ile zorunlu müdafiliği gerektirdiği halde sanığa ne yargılama aşamasında ne de hükmün açıklandığı sırada müdafi tayin edilmiştir. Bu durum sanığın etkili savunma yapmasını kısıtlamış yargılamanın esası hakkında ve delillere erişme açısından birçok eksikliğe sebebiyet vermiştir. Bununla birlikte CMK’nın 101/3. Maddesinde tutuklanma yargılaması müdafiisiz yapılamaz. Oysa sanık tutuklanıp hakkında hüküm verildikten sonra istinaf ve temyiz edebilsin diye müdafi görevlendirilmesi söz konusu olmuştur. Dolayısıyla savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması imkanını sağlayan müdafi yardımından yararlanma hakkı ve diğer bir unsuru olan silahların eşitliği ilkesi ihlal edilmiştir.

Zorunlu müdafii CMK’nın 188/1. Maddesince mahkeme heyetinden sayılmıştır. Hüküm esnasında zorunlu müdafinin duruşmada bulunma şartı vardır. Bu kanun hükmü de görmezden gelinip mahkeme kanuna uygun teşekkül etmemiştir. Dolayısıyla sanığın iki duruşmayla yargılanıp yine müdafi olmaksızın hakkında hüküm verilmesi usul ve hukuka aykırı olup mutlak bozma sebebidir.

Daha önceki temyiz dilekçesinde belirttiğimiz zorunlu müdafiliğin sağlanmadığı hususunun ehemmiyetle incelenmesi gerekmektedir. Nitekim aşağıda da değineceğimiz yargılama esnasında esasa ilişkin bir çok eksikliğe sebebiyet veren bu husus güncel Yargıtay içtihatlarında da bu yönde değerlendirilmiştir. (Ek-1) Ayrıca aynı döneme ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının zorunlu müdafilik koşulunun sağlanmaması sebebiyle bozma kararları mevcut iken istinaf mahkemesince aksi karar verilmesinden dolayı dosyamızın yeterince incelenmediği kanaatindeyiz.

Sanık hakkında tek delilin telefonunda bylock isimli programın yüklenmiş olduğunu ikrar etmesi olduğunu ayrıca bunun dışında sanığın örgütle alakalı hiçbir kuruluş ve bağının bulunmadığını daha önceden beyan etmiştik. Bununla birlikte sanık bildiği kadarıyla anlatmayı kabul etmiş, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiştir. Bu kapsamda Abdüllatif Cihanı örgüt hakkında önemli bilgileri adli makamlara aktarması için ikna etmiştir. Sanığı FETÖ/PYD yapılanmasına bylock yüklemek suretiyle dahil etmek isteyen Abdüllatif Cihan yargılamayı aydınlatacak kişi olmasına rağmen onun tanıklığına başvurulmamıştır. Halbuki Abdüllatif Cihanın, sanık hakkında FETÖ/PYD örgütüyle bir ilişiğinin olmadığını beyan edeceğini ve birçok hususu açıklığa kavuşturacağını düşünmekteyiz.

Neticede zorunlu müdafilik hükümleri gözetilmeden yargılama yapılmıştır Bununla birlikte olay aydınlığa kavuşturulmadan asıl dinlenilmesi gereken tanık dinlenilmeden acele bir şekilde hüküm kurulmuştur. Sanığın 15 temmuz gecesi gösterdiği mücadeleye ve yargılama söz konusu olduğunda yargılamada bütün bildiklerini anlatmasına rağmen etkin pişmanlık müessesesi uygulanmamıştır. Bu sebeplerle eksik bir yargılama yapılıp mantıklı bir gerekçe olmaksızın alt sınırdan uzaklaşılması ve indirim sebeplerine gerek görülmemesi hakkaniyete aykırıdır.

Yerel mahkemenin verdiği karar hem usulen hem esasa ilişkin eksik bir yargılamanın neticesinde verilmiştir. Müvekkilimize adaletin iadesi için duruşma talebimizin kabul edilerek, yukarıda arz edilen ve resen taktir edilecek sebeplerden bölge istinaf mahkemesi kararının bozulmasını ve beraate hükmedilmesini saygı ile talep ederiz.

                                                                  Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.