TERK SUÇU VE CEZASI NEDİR?

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her tazminat davası süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.Bu nedenle tarafımızla iletişime geçerek detaylı bilgi ve olayınıza uygulanabilecek prosedürü öğreniniz.


TERK SUÇU VE CEZASI NEDİR?

Ceza Kanunumuza göre; yaşı, hastalığı dolayısıyıla kendisini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi cezalandırılır. (TCK m.97)

Denetim ve gözetim konusunda garantörlüğü doğuran şey kanun veya sözleşmeden doğan bir yükümlülüktür.

Örnek: Medeni Kanun kişiyi çocuklarına bakma konusunda yükümlülük altına sokar. Dadılık, bakıcılık sözleşmesi kişiyi çocuğa bakma konusunda yükümlülük altına sokar.

  • Suçun faili yani suçtan sorumlu olan kişi ancak koruma ve gözetim yükümlülüğü altında olan kimsedir.Terk suçu bu nedenle özgü suçtur.Fail ancak yükümlülük altında olan kimsedir.Suçun mağduru ise burada yaşı ve hastalığı nedeniyle kendine bakmaktan aciz olan kişidir.
  • Terk suçu ile korunan hukuki değer ‘ bakıma muhtaç kimselerin maddi ve manevi bütünlüklerinin korunması’dır.
  • Terk suçu, yaşı ve hastalığı nedeniyle kendini idare edemeyecek durumda olan kimsenin kendi haline terk edilmesi şeklinde işlenir.Terk suçu icrai veya ihmali hareketle işlenebilir.

Örnek: Yeni doğmuş bir bebeğin cami avlusuna bırakılması sıretyle veya evden uzaklaşan bir alzheimer hastasını geri getirmemek, aramamak suretiyle de işlenebilir.

TERK SUÇU  NASIL İŞLENİR- MANEVİ UNSUR

Terk suçu ancak kastla işlenebilir. Taksirle işlenmesi mümkün değildir.Mesela bir alışveriş merkezinde vitrinlere bakarken dikkatsizce davranarak çocuğu kaybeden baba, terk suçunundan sorumlu olmaz.

TERK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

Terk dolayısıyla mağdur, bir hastalığa yakalanır, yaralanır veya ölürse fail hakkında ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç’ hükümleri uygulanır.Örneğin kişi bakamadığı çocuğunu cami avlusuna terk eder. Çocuk terk nedeniyle hastalanırsa, fail neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezalandırılır.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 27 Mayıs 2020 17:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.