Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Terekeye Temsilci Atanması Dilekçe Örneği

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

TEREKEYE TEMSİLCİ TAYİN EDİLMESİNİ İSTEYEN DAVACI :

VEKİLİ:

DAVALI : Hasımsız

DAVA    : Terekeye temsilci tayini

AÇIKLAMALAR:

Adana …Asliye Hukuk Mahkemesinin … esas  sayılı dosyasının ara kararı gereğince ve tarafımıza verilen yetki belgesi uyarınca tereke temsilcisi tayini atanmasını istiyoruz.

… Parselde bulunan taşınmazda bir kısım mirasçılar hisselerini diğer mirasçılara devretmişlerdir. Bir kısım mirasçılar ile İştirak halinde mülkiyet devam etmekte olup, yukarıda esas numarası belirtilen dosyada komşu parsel malikine karşı el atmanın  önlenmesi davası açılmış olup davanın devamı açısından mahkeme tarafımıza terekeye temsilci atanması için süre vermiştir.

Davacı ve malik mirasçıların vekili olarak temsilci tayin edilmem için Sayın Mahkemeye başvurmak zorunlu olmuştur.

DELİLLER: Tapu kayıtları ve Her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER: TMK. md. 640 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile, Adana Asliye Hukuk Mahkemesinin ………………. Esas sayılı dosyasında açılan El atmanın önlenmesi davasında terekeyi temsilen yapılacak işlemler için öncelikle malik mirasçıların vekili olarak temsilci tayin edilmem, uygun görülmemesi halinde müvekkilim…’ın temsilci tayin edilmesine karar verilmesine saygı ile bilvekale talep dilerim. tarih

Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 10 Kasım 2020 17:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.