Terekeye Kayyım Atanması Dilekçesi

Terekeye Kayyım Atanması Dilekçe Örneği

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                       :

VEKİLİ                                :

DAVALI                              : Hasımsız

DAVA                                 : Yönetim Kayyımı atanmasına karar verilmesi

AÇIKLAMALAR                  :    Davacı müvekkillerin anne ve babası ekte sunulu veraset ilamlarından anlaşılacağı üzere vefat etmişlerdir. Geriye mirasçı olarak davacı müvekkiller ile birlikte müteveffa kardeşleri (X tarihinde vefat etmiştir) ……………. mirasçıları eşi …………….. ve de kızı ……………kalmışlardır.

Davacıların miras bırakanından geriye X İli X ilçesi .. Bölge yeni açılan yol sokağı … pafta … ada … parsel sayılı taşınmazın …/… arsa paylı .. kat .. numaralı bağımsız bölüm ile; Samsun ili Merkez ilçe … bölge X mah.  .. pafta .. ada .. parsel sayılı arsa üzerinde kurulu ../… arsa paylı …numaralı ve de ../.. paylı 7 numaralı bağımsız bölümler  olmak üzere 2 adet taşınmaz, bankada bir miktar para ve de  ………. plaka sayılı araç bulunmaktadır.

Aradan geçen zaman içinde gerekli veraset ilamları çıkartılmış; ama ……………. mirasçılarına ulaşılamamıştır. Kendileri yurt dışında yaşamakta olup irtibat kurulması da mümkün görünmemektedir. Bu nedenle davacı müvekkillerin miras bırakanları adına kayıtlı olan taşınmazların intikali ve de satışı gerekmekte olup; tüm işlerin yapılması ancak ……. mirasçılarına ulaşmak ile mümkün olduğundan sayın mahkemenize müracaat ile söz konusu gayrimenkullerin intikali, satışı arabanın satışı, bankadaki paranın çekilmesi için adı geçen ……mirasçılarına MK m 427 vd maddeleri gereği yönetim Kayyumu atanmasına karar verilmesini istemek bizim için zaruri olmuştur.

DELİLLERİMİZ                    : Veraset ilamları, tapu fotokopileri, araç ruhsat fotokopisi, banka bilgileri, vs maddi ve hukuki delil.

NETİCE-İ TALEP                 : Kısaca yukarıda açıklandığı üzere; davacı müvekkillerin miras bırakanları adına kayıtlı olan taşınmazların intikali ve de satışı gerekmekte olup; tüm işlerin yapılması ancak Osman Cengiz mirasçılarına ulaşmak ile mümkün olduğundan sayın mahkemenize müracaat ile söz konusu gayrimenkullerin intikali, satışı arabanın satışı, bankadaki paranın çekilmesi için adı geçen Osman Cengiz mirasçılarına MK m 427 vd maddeleri gereği yönetim Kayyumu atanmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. tarih

Son düzenleme tarihi 27 Ağustos 2020 12:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.