Terekenin Resmi Tasfiyesi Dava Dilekçesi Örneği

Terekenin Resmi Tasfiyesi Dava Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI :
DAVA KONUSU : Terekenin resmi tasfiyesi istemidir.
AÇIKLAMALAR : 1-Mirasbırakan … , … tarihinde vefat etmiştir. (EK-1- Nüfus kaydı) (EK-2- Veraset ilamı)

2-Terekenin resmi tasfiyesi gerekmektedir. Şöyle ki: … .

(EK-3- Vakanın dayanağı delil)

Bu sebeple iş bu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MK. md. 632 ve devamı ve sair hukuki mevzuat.
DELİLLER : 1- Nüfus kaydı,

2- Veraset ilamı,

3- Vakanın dayanağı delil ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle davanın kabulü ile muris … ‘’nın terekesinin resmi tasfiyesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla

DAVACI VEKİLİ
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.