Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Tereke Tespiti Dava Dilekçesi

Tereke Tespit Davası Dilekçe Örneği

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN       :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana

MADDİ İLGİLİ :

KONU : Terekenin tespit edilmesi ve defter tutulması istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz ekte sunduğumuz veraset ilamında (EK 1) da belirtildiği üzere, …/…/… tarihinde vefat etmiş olan ……………….’nin …..(……) mirasçısından biridir. (ya da kaç kişilerse)

2-) Muris … …’nin müvekkilimiz dışında 2 (iki) kız 1 (bir) erkek olmak üzere 3 (üç) mirasçısı daha var olup (EK 2) muris vefat ettiği anda mirasçılardan erkek çocuk … …. ile aynı evde birlikte ikamet etmektedir. Muhtarlıktan aldığımız ve dilekçemiz ekinde yer alan belgeden de birlikte ikamet ettikleri anlaşılacaktır. (EK 3)

3-) Murisin vefat ettiği evde terekeye dahil olan ziynet eşyaları, tahviller, … -TL nakit para ve çeşitli illerde yer alan taşınmazlara ait tapular mevcut olup müvekkilimiz ve diğer kız kardeşleri ile erkek kardeş arasındaki bir süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle menkul değerlerin kaçırılması ve zarar görme ihtimali bulunmaktadır. Annelerinin cenazesinde erkek kardeşin müvekkilimiz ve kız kardeşlerine karşı “mirastan size zırnık yok, bir kuruş bile alamayasınız diye elimden geleni yapacağım” şeklinde sözler sarfetmiş olması da bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Konuya dair dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 4) isimleri yer alan ilgililer, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verecektir.

4-) Yukarıda saymış olduğumuz nedenlerle müvekkilimizin zarar görme ihtimaline binaen terekenin tespit edilmesi ve defter tutulması önem arz etmekte olup işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 589, 590, 6100 S. K. m. 382-388, Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük m. 32, 33

HUKUKİ DELİLLER : Veraset ilamı, Nüfus kayıtları, …/…/… tarihli muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi, Tanık anlatımları

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle, miras bırakanın terekesinin tespitine, terekenin defterinin tutulmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/ …

EKLER:       

-Veraset ilamı

-Nüfus kayıtları

-…/…/… tarihli muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi

-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

-Bir adet onaylı vekaletname örneği.

İstem Sahibi Vekili

Tereke Tespit ile İlgili Okunması Gereken Yargıtay Kararları

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4,2″ ihc_mb_template=”1″ ]Üyeliğiniz henüz aktifleştirilmemiştir.[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 13:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.