Terditli Dava Dilekçesi Örneği

X NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

                                                                                          İHTİYATİ TEDBİR İSTEMLİDİR
 

Davacı              :

Adres                :

Vekili                : Av.

Adres                 :

Davalı                : 

Adres                  :

 

KONU                : Terditli olarak; Davalı ile davacı müvekkil arasında imzalanan 22.11.2018 teslim tarihli taksitli teslim sözleşmesinin (EK-1) ve 04.12.2018 teslim tarihli taksitli satış sözleşmesinin (EK-2) Ayıplı mal ve ayıplı hizmetten kaynaklı olarak Tüketicinin Korunması Hakkında kanuna göre feshedilerek sözleşmeden dönme hükümlerinin uygulanması ile peşin ödenen değerin iadesi ile 20.12.2018 den başlayarak 20.11.2021 yılına kadar her ayın 20 si vadeli 36 adet senetli(EK-3) taksitlerin iptali ve TEMİNATSIZ OLARAK TEDBİREN ÖDEMESİNİN DURDURULMASI talepli davamızın sunumundan ibarettir.

AÇIKLAMA       :

ESASA İLİŞKİN BEYANLARIMIZ

 • Müvekkil …..; davalı ile 22.11.2018 telim tarihli volswagen polo 1.6 comfortline beyaz renkli CAYP61642 MOTOR NOLU VE WVWZZZ6RZCY255753 ŞASE NOLU 106.000 KM de bulunan aracın satımı Ve sigorta ile kaskosunun yapımı konusunda anlaşmışlar ve müvekkil davalıya 25.000 TL peşin ödemiş ve de

20.12.2018 vadeli 2.162.00 TL,

20.1.2019 vadeli 2.162.00 TL,

20.2.2019 vadeli 2.162.00 TL,

20.3.2019 vadeli 2.162.00 TL,

20.4.2019 vadeli 2.162.00 TL,

20.5.2019 vadeli 2.162.00 TL,

20.6.2019 vadeli 2.162.00 TL,

20.7.2019 vadeli 2.162.00 TL,

20.8.2019 vadeli 2.162.00 TL,

20.9.2019 vadeli 2.162.00 TL,

20.10.2019 vadeli 2.162.00 TL,

20.11.2019 vadeli 2.162.00 TL,

20.12.2019 vadeli 2.162.00 TL,

20.1.2020 vadeli 2.162.00 TL,

20.2.2020 vadeli 2.162.00 TL,

20.3.2020 vadeli 2.162.00 TL,

20.4.2020 vadeli 2.162.00 TL,

20.5.2020 vadeli 2.162.00 TL,

20.6.2020 vadeli 2.162.00 TL,

20.7.2020 vadeli 2.162.00 TL,

20.8.2020 vadeli 2.162.00 TL,

20.9.2020 vadeli 2.162.00 TL,

20.10.2020 vadeli 2.162.00 TL,

20.11.2020 vadeli 2.162.00 TL,

20.12.2020 vadeli 2.162.00 TL,

20.1.2021 vadeli 2.162.00 TL,

20.2.2021 vadeli 2.162.00 TL,

20.3.2021 vadeli 2.162.00 TL,

20.4.2021 vadeli 2.162.00 TL,

20.5.2021 vadeli 2.162.00 TL,

20.6.2021 vadeli 2.162.00 TL,

20.7.2021 vadeli 2.162.00 TL,

20.8.2021 vadeli 2.162.00 TL,

20.9.2021 vadeli 2.162.00 TL,

20.10.2021 vadeli 2.162.00 TL,

20.11.2021 vadeli 2.164.00 TL,

Olmak üzere senet vermiştir.

 • Ancak daha sonra müvekkil adına 2012 model Volkswagen polo 1.6 C omfortline GRİ RENKLİ CAYN80999 MOTOR NOLU WVWZZZ6RZDY053499 ŞASE NOLU araç müvekkile 34 JS 0477 plaka ile ruhsat çıkarılmış ve kasko ile sigorta poliçeleri kesilmiştir. (EK-1)
 • Müvekkil durumu farkedip defalarca davalının Topkapı da bulunan şubesine gitmiştir. Sözleşmeye uymadıklarını, bu sebeple de sözleşmeden vazgeçtiğini bildirmişse de bedelin iadesi mümkün olmadığından bahisle açık iradesi hilafına cayma hakkı kullandırılmamıştır.
 • Müvekkil üstünden 34 JS 0477 plakalı araç fiilen teslim edilmediği halde noter satışı ile geri alınmıştır.(NOTER KAYITLARI İÇİN DAVALININ TOPKAPI ŞUBESİNİN SÜREKLİ İŞLEM YAPTIĞI İLGİLİ NOTERE MÜZEKKERE YAZILMASINI TALEP EDERİZ) Asıl almaya anlaştıkları 34 SBP 54 plakalı araç satış olarak müvekkile verilmiştir.(EK-2). Kasko ve Sigorta poliçelerinin de halledileceği şeklinde aldatma ve ayıbı gizlemeye yönelik beyanlarla müvekkilin yaşlılığından da faydalanarak tekrar bir teslim sözleşmesi imzalatılmıştır. Müvekkil her defasında oyalanmıştır.
 • Müvekkile en son her şey halledildi şeklinde beyanda bulunulmuş, KANDIRILMIŞTIR; ancak 34 SBP 54 plakalı araç kazaya karışınca her şey ortaya çıkmıştır.
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Ayıplı mal başlıklı 8. Maddesinde açıkça Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.” Bu tanıma göre anlaşmadan başka bir malın teslimi ayıplı mal hükümlerini gerektirir.
 • Yine Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Ayıplı Hizmet başlıklı 13. Maddesinde açıkça (1) Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.

(2) Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır.” Denilmektedir. Bu tanıma göre alınmış olan 34 SBP 54 plakalı aracın kasko ve sigortasının yapılamamış olması ise ayıplı hizmet hükümlerinin uygulanmasını gerektirir.

 

 • Ve Yine Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un taksitli satış sözleşmeleri başlıklı 17. Maddesinde açıkça Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısımödediği sözleşmelerdir.” Müvekkil ile yapılan sözleşmeler bu kapsamdadır.

Aynı kanunun 18. Maddesinde ise cayma hakkı düzenlenmiştir. Buna göre; “(1) Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.” Müvekkil cayma hakkını kullanmışsa da iradesi sakatlanarak bu hakkı kullanmasına izin verilmemiştir.

 • Halen kasko poliçesi ve sigorta poliçesi düzenlenmemiş olan müvekkil için Denizbank a tahsil için verilmiş yukarıda tarih, vade ve miktarları belirlenen senetler için ödeme protestoları çekilmektedir. Yukarıda izahına çalıştığımız davamızın ve müvekkilin telafisi imkansız zararına yol açabilecek senetlerin ödemelerinin EVVELEN TEMİNATSIZ OLARAK, kabul görmeyecekse de mağduriyetin de göz önünde tutularak müvekkilin ödeme gücüne uygun bir TEMİNATLA durdurulması tedbirine karar verilmesini HMK 389 vd. açısından talep ederiz.

USULE İLİŞKİN BEYANLARIMIZ

 • 12.2018 tarihli teslim Sözleşmesinde 11. Maddede delil anlaşması yapılmışsa da bu Hukuk Muhakemeleri Kanuna göre bir tarafın ispat hakkını ortadan kaldıracak nitelikte bir delil sözleşmesi olduğundan geçersizdir.
 • Aynı sözleşmenin 12.maddesinde ise yetki sözleşmesi mevcut olup yetkili mahkemenin İstanbul mahkemeleri olduğu hususunda geçerli bir anlaşmadır. Bu sebeple yetkiye ilişkin itirazlar ancak yargılamaya uzatmaya yönelik sayılmalıdır.
 • İspat yükünü sayın mahkemeye sunduğumuz sözleşmelerle, Noter Kayıtları ile, DENİZBANK a tahsil içi verilmiş senetlerle, telefon mesaj ve whatsapp kayıtları ile ve tanıklarla yerine getirmekteyiz. Aksini ispat hem TKHK’na göre hem de HMK’na göre davalı tarafa aittir.

DELİLLERİMİZ

 1. 11.2018 teslim tarihli taksitli teslim sözleşmesinin (EK-1) ve
 2. 12.2018 teslim tarihli taksitli satış sözleşmesinin (EK-2)
 3. ……BANK a tahsil için verilmiş 20.12.2018 den başlayarak 20.11.2021 yılına kadar her ayın 20 si vadeli 36 adet senet(EK-3)
 4. Noter Kayıtları (Müzekkere ile)
 5. Telefon mesajları, whatsapp kayıtları vs.(EK-4)
 6. Tanık, yemin, her türlü diğer delil ve emare.

SONUÇ VE İSTEM

 1. ……bank a tahsil için verilmiş yukarıda tarih, vade ve miktarları belirlenen senetler için; yukarıda izahına çalıştığımız davamızın ve müvekkilin telafisi imkansız zararına yol açabilecek mahiyette oluşu açısından HMK 389 vd. açısından; EVVELEN TEMİNATSIZ OLARAK, kabul görmeyecekse de mağduriyetin de göz önünde tutularak müvekkilin ödeme gücüne uygun bir TEMİNATLA durdurulması tedbirine karar verilmesini;
 2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ayıplı Mal hükümlerinin işletilerek sözleşmenin iptali ile ödenmiş bedelin iadesi ve anılan senetlerin iptalini;
 3. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ayıplı Hizmet hükümlerinin işletilerek sözleşmenin iptali ile ödenmiş bedelin iadesi ve anılan senetlerin iptalini, mümkün olmayacaksa da tüm zararın(değer kaybı dahil olmak üzere) tazmin edilmesini;
 4. Yargılama giderinin, vekalet ücretinin ve diğer tüm ferilerinin davalı üstünde bırakılmasını;

Saygı ile bilvekale talep ederiz.

 

                                                                                    DAVACI VEKİLİ
 Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu Avukatı

DAVACI             :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :Hasımsız.
 
DAVA KONUSU              :Dava konusu bononun iptali ve öncelikle tedbir kararı verilmesi
talebidir.
 
OLAYLAR                       :
1-(verilen bonolar hakkında bilgiler)
2-(neden bononun iptalinin istendiği)
3-
4-davalıdan senedin iadesi istenmiş ancak davalı senedi iade etmemiştir.
5-
6-Davalının bu haksız tutumu müvekkilim açısından telafisi imkansız zararlar doğurabileceğinden dava konusu bononun iptali için dava açma ve öncelikle dava konusu bononun protesto edilmemesi ve ödenmemesi konusunda tedbir kararı verilmesini talep etme zarureti doğmuştur.
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.T.K.,T.B.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :  …………..tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Öncelikle dava konusu bono hakkında ödeme ve protesto işlemlerinin durdurulması konusunda dosya üzerinden ihtiyati tedbir kararı verilmesine,
2-Gerekli ilanların yapılarak dava konusu bononun iptaline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.
 Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu Avukatı

 
EKİ                .:
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.