Tensiple Birlikte Tahliye Talebi

ADANA ( ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

Sor. No:

İddianame Değerlendirme No:

Şüpheli:

Müdafi :Av. Saim İNCEKAŞ

İsnat Olunan

Suç : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık

Konu: Tarafımızca işbu dilekçemiz ekinde sunulmuş bulunan delillerin dikkate alınması suretiyle tutuklama tedbirinin gelinen aşamada orantısız olması nedeniyle müvekkilin TENSİPLE BİRLİKTE TAHLİYESİNE MAHKEMENİZ AKSİ KANAATTE İSE ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA KARAR VERİLMESİ HK.

AÇIKLAMALAR      : 

1-) ……………. Cumhuriyet Başsavcılığının …………. Soruşturma sayılı dosyasında şüpheli müvekkil ………………. hakkında Fethiye Sulh Ceza Hakimliğinin 27/03/2018 tarihli, 2018/65 sorgu sayılı kararı ile müvekkilin “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir.

2-) Müvekkil gerek savcılık ifadesinde gerekse de SORGU HAKİMLİĞİNDE yapılan sorgusunda kendisine fırsat verildiği takdirde aldığı eşyaları aynen geri vermeye çalışacağını olmadığı takdirde müşteki tarafından beyan edilen somut zararı tazmin etmek suretiyle gidereceğini belirterek ÜZERİNE ATILI SUÇLAMA DOLAYISI İLE PİŞMANLIĞINI BİZZAT ORTAYA KOYMUŞ bulunmaktadır.

3-) Müvekkilin tutuklanması dolayısı ile aldığı eşyaları aynen geri vermesi imkânsız hale gelmiştir. Ancak MÜVEKKİLİN AİLESİ TARAFINDAN MÜŞTEKİNİN KOLLUK İFADESİNDE ZARAR OLARAK BEYAN ETMİŞ BULUNDUĞU MİKTARIN TAMAMI 30.03.2018 GÜNÜ TAZMİN EDİLMİŞ BULUNMAKTADIR. MÜŞTEKİN BAŞKACA ZARARI KALMAMIŞTIR. BU ANLAMDA MÜVEKKİLİN 5237 SAYILI TCK’nun 168/1. maddesinde düzenlenmiş bulunan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması olasıdır. BUNA İLİŞKİN TUTANAĞI DİLEKÇEMİZ EKİNDE SUNMAKTAYIZ.

4-)TCK’nun Etkin Pişmanlık başlıklı 168/1. Maddesi Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs (…)(1) suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle HAKKINDA KOVUŞTURMA BAŞLAMADAN ÖNCE, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, VERİLECEK CEZANIN ÜÇTE İKİSİNE KADARI İNDİRİLİR.(1)” şeklinde düzenlenmiş olup müvekkile verilecek cezadan büyük oranda indirime gidileceği açıktır. Müvekkil zararı kovuşturma başlanmadan karşılamış bulunmaktadır.

5-) Müvekkile isnat edilen suçlama neticesinde alması muhtemel cezadan etkin pişmanlık indirimi yapıldığında sonuç ceza neticesinde hakkında HAGB hükümlerinin uygulanması da muhtemeldir. Bu sebeple tutukluluk tedbiri gelinen aşamada ölçülülüğünü kaybetmiş bulunmaktadır.

6-) Müvekkil asgari ücret ile çalışmakta olup TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI HALİNDE İŞİNDEN ÇIKARILACAKTIR. Ceza yargılaması neticesinde uygulanacak olan yaptırım ile bireyin ıslah edilmesi amaç olduğu düşünüldüğü durumda müvekkilin mevcut işini kaybetmesi ceza yargılamasının amacı ile de örtüşmemektedir. Müvekkilin bakması gereken bir ailesi bulunmaktadır ve mevcut koşullar düşünüldüğünde yeniden iş bulması bir hayli zor olacaktır.

7-) Müvekkil hakkında yapılacak olan yargılamayı zorlaştıracak herhangi bir beyanda bulunmamış aksine samimi ikrarlarda bulunmuştur. Sadece kastının hırsızlık olmadığını belirtmiş bulunmaktadır. Bu anlamda hakkında takdiri indirim nedenlerinin uygulanması da muhtemeldir.

😎 Müvekkilin kaçacağını ya da kaçma şüphesini ortaya koyan somut deliller de mevcut değildir. Müvekkilin henüz 1 yaşını bile tamamlamamış bir bebeği bulunmaktadır. Ailesine bakmak zorunda olması sebebi ile de kaçma durumu bulunmaktadır.

9-) Soruşturma dosyasında bütün deliller toplanmış bulunmaktadır. Delilleri karartma gibi bir şüphesi de bulunmamaktadır. Dosya muhteviyatından da anlaşılacağı üzere üzerinde baskı kurabileceği herhangi bir kişide bulunmamaktadır. Bu şekilde bir baskı kurmasını gerektirecek herhangi bir durumda mevcut değildir.

10-) Bütün bu nedenlerde dolayı tutukluluk tedbiri gelinen aşamada ölçülülüğünü kaybetmiş durumdadır. Bu nedenle müvekkilin öncelikli olarak tahliyesine karar verilmesine mahkemeniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi talep olunur.

TALEP VE SONUÇ  : Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce resen gözetilecek nedenler ile;

Talebimizin kabulü ile tutuklanan müvekkilim ……………… TENSİP İLE BİRLİKTE TAHLİYESİNE KARAR VERİLMESİNE MAHKEMENİZ AKSİ KANAATTE İSE ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA KARAR VERİLMESİ TALEP OLUNUR. tarih 

Şüpheli Müdafi

Av. Saim İNCEKAŞ

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 13:29

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.