Anasayfa » Genel » Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Örneği

Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Örneği

Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Örneği

Tensip zaptı mahkeme tarafından kaleme alınan ve davanın taraflarına ve üçüncü kişilere duruşma gününü, yapmaları gereken diğer hususları bildiren yazıdır. Aşağıda çeşitli mahkemelerce yazılmış tensip zaptı örneklerini paylaşmaktayız.


T.C.
ADANA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO :  x
HAKİM : x
KATİP : x
DAVACILAR : x
DAVALILAR : x
DAVA : Tazminat
DAVA TARİHİ : x
Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 1- Dava dilekçesi ve eklerinin duruşma günü ile birlikte davalıya tebliğine,
2- Davalı adına çıkarılacak davetiyeye HUMK.nun 193. mad. göre davetiyenin kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde ilk itirazları ile birlikte esas hakkındaki cevaplarını varsa karşı delillerini bildirmesi ve bunların birer örneğini masraf davalı tarafça verildiğinde, davacıya tebliğ ettirmesi gerektiği, duruşmaya gelmediği veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilip hüküm verileceği hususlarının yazılmasına,
3- HUMK.nun 180. maddesine göre dava dilekçesinde belirtilen getirilmesi gereken belge ve dosyaların masraf davacıdan alınarak ilgili yerlerden istenilmesine,
4- Tensip tutanağının bir örneğinin davetiye ekinde taraflara tebliğ edilmesine,
5- Davacı vekili her ne dava dilekçesinde davaya konu x plaka sayılı araç kaydına satılamaz şerhi konulmasına karar verilmesini talep etmiş isede, tedbirle ilgili harç yatırılmadığından bu hususta bu aşamada karar verilmesine yer olmadığına
6-Davacı tarafından masraf verildiğinde Ceyhan 3. Asliye ceza mahkemesinin 2006/105 esas sayılı dava dosyasının celbine,
7-Sair hususların duruşmada nazara alınmasına,
Bu nedenle Yargılamanın x günü saat 09:30’a bırakılmasına tensiben karar verildi. 23/05/2007Katip 43940

Hakim x


T.C.
ADANA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KARAR

ESAS NO : x

HAKİM : x
KATİP : x

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN
DAVALI : x
VEKİLİ : Av. x
DAVACILAR : x
x
VEKİLİ : Av. x

TALEP : İhtiyati tedbir ve Davanın x’a İhbarı
TALEP TARİHİ : 27/06/2007
KARAR TARİHİ : 28/06/2007

Davalı x vekili tarafından verilen 27.06/2007 havale tarihli dilekçe ile davacılar tarafından açılan davanın x ihbarı edilerek ihbarın adı geçene tebliği ile davanın sonuçlanıncaya kadar x  plaka sayılı aracın trafik kaydı üzerine 3. şahıslara devrinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep etmiş olmakla:
Dosya ele alındı incelendi
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davanın ihbar edildiği xın davada taraf sıfatı bulunmadığından bu şahsa ait araç üzerine konulmasına dair tedbir talebinin REDDİNE
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 28/06/2007

Katip 43940 Hakim 30777


Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İletişim
error: Silence is golden