Temyiz Süresini Kaçıran Avukat Tazminat Ödemek Zorunda Kalır Mı?

Ara 27, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Temyiz süresini kaçıran avukat tazminat riskiyle karşı karşıya kalır mı? Bu sorunun cevabını yazımızda açıkladık.

Yargıtay temyiz süresi kaçırılan dosyanın esasının incelenmesi gerektiğini söylemektedir. Dosya temyiz edilse idi kuvvetle muhtemel temyiz konusu karar değişecek idiyse avukatın aleyhine tazminat hükmedilir.

Yargıtay’ın bu konudaki görüşü şu şekildedir:

Gerçekten, dava sonunda davacı aleyhine hükmün vekili davalı tarafından geç temyiz edildiği ve bu itibarla temyiz isteğinin reddine karar verildiği Yargıtay Ticaret Dairesinin ilamının incelenmesinden anlaşılmıştır. Olayın cereyan şekline göre davalı vekilin genellikle bilinen ve kabul edilen kural hilafına hükmü zamanında temyiz etmemek suretiyle vekâlet görevini özenle ve sadakatle ifa etmediği ve kusurlu hareket ettiği vakıası varit ve sabittir. Ancak, vekilin bu durumlarda sorumlu olabilmesi için vekilin tutum ve davranışı sonucu müvekkilin bir zarara da uğramış olduğunu sübutu da şarttır. Diğer bir deyişle vekilin mücerret müvekkili aleyhine verilen hükmün temyiz süresini geçirmiş olması tazminatla sorumluluğunu gerektirmeyip süresi içinde temyiz edilmiş olsa idi, müvekkili lehine hukuki bir sonuç istihsal edip edilmeyeceği anlaşılmak üzere temyiz süresi geçirilmiş olan hüküm hakkında mahkemece tetkikat yapılarak temyiz süresinin geçirilmesinden dolayı zarar görüp görmediği araştırılmak gerekir.

Tazminat davasının yargılanmasında, temyiz edilmemiş olan hükmün sonucu yüzünden önemli olan olgular, davanın kazanılacağı inancı; kuvvetle yaratacak biçimde ortaya konulabilirse davacının iddiası sabit ve ispat yükü yerine getirilmiş olur. Tazminat davasına bakan hakim, iddianın gerçek değerini inceleyecek ve eğer sonuçta, süre geçirilmemiş olsaydı hükmün Yargıtay’ca müvekkil yararına bozulacağı kanaat ve sonucuna varırsa tazminata hükmedecektir.

Mahkemeni bu yönü ve dolayısıyla zararın varlığını kesin olarak saptamadan davalı vekilin mücerret temyiz süresini geçirmiş olmasını sorumluluk için yeterli görerek davalının mahkumiyeti cihetine gitmesi doğru değildir. Hükmün BOZULMASINA karar verildi. (İlgili Yargıtay kararı)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.