Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi -1-

ADANA 4. ASLİYE TİCARET

MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

 

DOSYA NO                                      : 2018/…… D.İş

 

TEMİNATIN İADESİNİ

TALEP EDEN DAVACI               :

 

VEKİLİ                                            : Av. Saim İNCEKAŞ

 

DAVALILAR                                 :

 

KONU                                               : Teminatın iadesi talebidir.

 

            Sayın mahkemenizin 2018/…… D.İş sayılı dosyası ile alınmış olan ihtiyati haciz kararına ilişkin mahkeme veznesine yatırmış olduğumuz teminat mektubunun iadesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                             

                                                                                                                                                                    Davacı Vekili

                                                                                                                                                                   Av.

 

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 

DOSYA NO                          : 2018/…….E.

 

ALACAKLI                         :

 

VEKİLİ                                 : Av.

 

BORÇLULAR                       :

 

 

            Sayın mahkemenizin 2018/…… D.İş sayılı dosyası ile alınmış olan ihtiyati haciz kararı, müdürlüğümüzün 2018/…… E. Sayılı dosyası ile esas takibe konulmuş olup, icra takibi borçlu hakkında kesinleşmiştir. Dosyada borca ve imzaya itiraz bulunmamaktadır. Teminatın iadesi hususu takdirlerinize arz olunur.

 

 

                                                                                                                                                           Adana 2. İcra Müdürü

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi -2-

ADANA İCRA DAİRESİ’ ne

 

Dosya No            :

 

 

Yukarıda dosya numarası verilen takip hakkında bir örneği dosyanızda bulunan ihtiyati haciz talebinin esası hakkında icra aşamasına geçmek için gereken 7  günlük süre içerisinde esas hakkında takibe geçilmediğinden dolayı ihtiyati haciz kararı kalkmıştır. Alacağın esasını ve icrai takip yoluyla hakkımızı saklı tutarak teminatın iadesi için ilgili mahkemeye müzekkere yazılmasını müvekkilim adına vekaleten talep ederim.28.09.2019

Av. Saim İNCEKAŞ

 

 

                                                                                               

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.