TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ TALEBİ VE MÜZEKKERESİ

Şub 17, 2019 | DİLEKÇELER, İcra Hukuku

ADANA … İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No:E.

ALACAKLI :

VEKİLİ       : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

BORÇLU   :

VEKİLİ      :

 

KONU         :Teminat mektubunun paraya çevrilerek tarafımıza ödenmesi talebidir.

 

 

Müdürlüğünüz dosyasında borçlu tarafından sunulan teminat mektubu karşılığında Yargıtaydan karar verilinceye dek icranın geri bırakılmasına karar verilmiş olup; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin.. tarihli, … Esas, ….Karar sayılı kararı uyarınca temyiz başvurusunun esastan reddine dair hüküm kurulmuştur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar ekte sunulmuş olup, dosya borçlusunun temyiz başvurusu reddedilerek karar onandığından teminat mektubunun paraya çevrilerek tarafımıza ödenmesine karar verilmesini talep ederim.

Alacaklı Vekili

EK: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin ….. tarihli, … Esas, … Karar sayılı ilamı


T.C.

ADANA       

… İCRA DAİRESİ

…. E.

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O İZMİR ….. ŞUBESİNE

ALACAKLI   :

VEKİLİ          :

BORÇLU       :

VEKİLİ          :

Yargıtay … Esas,… Karar sayılı onama kararı ve talep gereğince, Müdürlüğümüz dosyası borçlusu lehine verilen… tarih ve … nolu kesin teminat mektubunun nakde çevrilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince bildirilen teminat mektubunun nakde çevrilerek Müdürlüğümüzün aşağıda bildirilen hesap numarasına yatırılması hususu rica olunur.

 

İcra Müdür Yardımcısı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank