Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ TALEBİ VE MÜZEKKERESİ

ADANA … İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No:E.

ALACAKLI :

VEKİLİ       : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

BORÇLU   :

VEKİLİ      :

 

KONU         :Teminat mektubunun paraya çevrilerek tarafımıza ödenmesi talebidir.

 

 

Müdürlüğünüz dosyasında borçlu tarafından sunulan teminat mektubu karşılığında Yargıtaydan karar verilinceye dek icranın geri bırakılmasına karar verilmiş olup; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin.. tarihli, … Esas, ….Karar sayılı kararı uyarınca temyiz başvurusunun esastan reddine dair hüküm kurulmuştur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar ekte sunulmuş olup, dosya borçlusunun temyiz başvurusu reddedilerek karar onandığından teminat mektubunun paraya çevrilerek tarafımıza ödenmesine karar verilmesini talep ederim.

Alacaklı Vekili

EK: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin ….. tarihli, … Esas, … Karar sayılı ilamı


T.C.

ADANA       

… İCRA DAİRESİ

…. E.

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O İZMİR ….. ŞUBESİNE

ALACAKLI   :

VEKİLİ          :

BORÇLU       :

VEKİLİ          :

Yargıtay … Esas,… Karar sayılı onama kararı ve talep gereğince, Müdürlüğümüz dosyası borçlusu lehine verilen… tarih ve … nolu kesin teminat mektubunun nakde çevrilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince bildirilen teminat mektubunun nakde çevrilerek Müdürlüğümüzün aşağıda bildirilen hesap numarasına yatırılması hususu rica olunur.

 

İcra Müdür Yardımcısı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 15 Mayıs 2020 13:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.