TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ TALEBİ VE MÜZEKKERESİ

ADANA … İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No:E.

ALACAKLI :

VEKİLİ       : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

BORÇLU   :

VEKİLİ      :

KONU         :Teminat mektubunun paraya çevrilerek tarafımıza ödenmesi talebidir.

Müdürlüğünüz dosyasında borçlu tarafından sunulan teminat mektubu karşılığında Yargıtaydan karar verilinceye dek icranın geri bırakılmasına karar verilmiş olup; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin.. tarihli, … Esas, ….Karar sayılı kararı uyarınca temyiz başvurusunun esastan reddine dair hüküm kurulmuştur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar ekte sunulmuş olup, dosya borçlusunun temyiz başvurusu reddedilerek karar onandığından teminat mektubunun paraya çevrilerek tarafımıza ödenmesine karar verilmesini talep ederim.

Alacaklı Vekili

EK: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin ….. tarihli, … Esas, … Karar sayılı ilamı


T.C.

ADANA       

… İCRA DAİRESİ

…. E.

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O İZMİR ….. ŞUBESİNE

ALACAKLI   :

VEKİLİ          :

BORÇLU       :

VEKİLİ          :

Yargıtay … Esas,… Karar sayılı onama kararı ve talep gereğince, Müdürlüğümüz dosyası borçlusu lehine verilen… tarih ve … nolu kesin teminat mektubunun nakde çevrilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince bildirilen teminat mektubunun nakde çevrilerek Müdürlüğümüzün aşağıda bildirilen hesap numarasına yatırılması hususu rica olunur.

İcra Müdür Yardımcısı

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.