Teminat Mektubunun Ödenmesinin İhtiyati Tedbir Yolu ile Durdurulması Talebi

Teminat Mektubunun Ödenmesinin İhtiyati Tedbir Yolu ile Durdurulması Talebi

X MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI                                           :

TC KİMLİK NUMARASI              :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                           :

ADRESİ                                            :

KONU                                               : Banka teminat mektubunun ödenmesinin ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına karar verilmesi istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz şirket, … davalı ….. şirketi ile …/…/…. tarihinde bir sözleşme akdetmiş (EK-1) ve bu sözleşmenin garantisi için …. Bankası’na ait …. -TL bedelli teminat mektubunu da davalıya vermiştir. (EK-2)

2-) Sözkonusu sözleşmenin … maddesinde teminat mektubunun geçici kabule kadar geçerli olduğu ifade edilmiş olup, sözleşme sürecinde son olarak teminat mektubu …/…/…. tarihine kadar uzatılmış ancak işin geçici kabulünün yapılmış olmasına rağmen iş sahibi karşı taraf teminat mektubunun nakde çevrilmesi yönünde girişimde bulunmuştur.

3-) İş bu nedenle teminat mektubunun nakde çevrilmesinin önlenmesi konusunda ihtiyati tedbir kararı alınarak müvekkilimizin teminat mektubunun ödenmesinin durdurulmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : 6100 S. K. m. 390

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) …/…/…. tarihli Sözleşme

2-) Teminat mektubu verildiğine dair banka yazısı

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda sıraladığımız nedenlerle, …. Bankası’na ait …. -TL bedelli teminat mektubunun ödenmesinin ihtiyati tedbir ile durdurulmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini vekaleten talep ederiz. tarih

EKLER:

1-) …/…/…. tarihli Sözleşme,

2-) Teminat mektubu verildiğine dair banka yazısı

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.