Teminat Mektubundaki Vade Tarihi Yorumlanmalıdır

May 28, 2020 | Alacak Davası Avukatı

Teminat Mektubundaki Vade Tarihi Yorumlanmalıdır

Taraflar arasındaki banka teminat mektubunun hükümsüzlüğünün tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı konusu kalmayan dava hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı banka vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
 
KARAR : Davacı vekili, davalı banka tarafından müvekkili lehine 2 adet avans teminat mektubu düzenlendiğini, bu mektupların metinlerinde vade içerisinde muhatap tarafından bir tazmin talebinde bulunulmaz ise sırası ile 22.12.2005 ve 30.1.2006 tarihlerinde kendiliğinden hükümsüz kalacağı ve bankanın sorumluluğunun ortadan kalkacağının kararlaştırıldığını, mektupların vade sonuna kadar bankaya ibraz edilmediğini, yapılan girişimlere rağmen ek yükümlülükler talep edildiğini belirterek bu mektupların hükümsüz kaldıklarının ve teminat mektuplarıyla ilgili müvekkilinin yükümlülüklerinin sona erdiğinin tespitiyle teminat mektuplarının iptalini talep ve dava etmiştir.
 
Davalılar vekili, mektupların iadesinin lehtardan talep edilebileceğini, mektuplar iade edilene kadar ve banka ibra edilene kadar davacının da sorumluluğunun devam ettiğini, vadenin dolmasının mektubun geçersizliği sonucunu doğurmayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.
 
Mahkemece, davaya konu teminat mektuplarının davalı bankaya iade edildiği, davanın konusunun kalmadığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı banka tarafından temyiz edilmiştir.
 
Dava konusu hükümsüzlüğünün tespiti talep olunan 2 adet teminat mektubunda “Bu teminat 22.12.2005 ( diğer mektupta 30.1.2006 ) tarihine kadar geçerli kalacak, bu tarihte veya bu tarihten önce imzaların size aitliğini onaylayan 1. sınıf bir bankanın aracılığıyla birlikte yazılı ödeme talebiniz ve yazılı onayınız yapılmazsa o tarihin bir bankacılık günü olup olmadığına bakılmaksızın tamamen ve otomatikman kendiliğinden sona erecektir. O tarihten sonra garanti kendiliğinden hükümsüz olacaktır.” denilmektedir. Bu durumda mahkemece teminat mektuplarındaki vadeye dair hüküm değerlendirilerek yargılama masraflarına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.
 
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün temyiz eden taraflar yararına BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 14.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2011/10266 K. 2011/10774 T. 14.9.2011)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank