Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

TEHİRİ İCRA İÇİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

T.C.

X İcra Müdürlüğü’ne

Adana

Tarih:

No:

Müdürlüğünüzün 2010/200 E.sayılı dosyası mucibince, davacı X tarafından aleyhine takipte bulunulan davalı X LTD ŞTİ, temyiz talebinde bulunmuş olduğundan, tehiri icra zımnında verilen bu kefalet mektubu ile Bankamızın, takip meblağı ve faizlerine karşılık olmak üzere azami X (otuzdokuzbin altıyüz ) TL ‘na kadar, davalının borcu için onunla birlikte müteselsil kefil sıfatı ile zamin olduğunu, tehiri icra kararının kalkması ve borcun davalı tarafından tediye edilmemesi halinde tarafınızdan bu hususların bildirilmesi suretiyle yapılacak ilk talep üzerine, mukaddem bir ihtar keşidesine, hüküm istihsaline ve borçlunun rızasını almaya lüzum olmadan derhal müştereken ve müteselsilen kefil sıfatıyla Bankamız tarafından tediye edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

Saygılarımızla,

X Bankası A.Ş.

X Şubesi

YETKİLİ                       YETKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 27 Mayıs 2020 18:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.