KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

Eyl 1, 2017 | İcra Hukuku

TEHİRİ İCRA İÇİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

T.C.

X İcra Müdürlüğü’ne

Adana

Tarih: 

No: 

Müdürlüğünüzün 2010/200 E.sayılı dosyası mucibince, davacı X tarafından aleyhine takipte bulunulan davalı X LTD ŞTİ, temyiz talebinde bulunmuş olduğundan, tehiri icra zımnında verilen bu kefalet mektubu ile Bankamızın, takip meblağı ve faizlerine karşılık olmak üzere azami X (otuzdokuzbin altıyüz ) TL ‘na kadar, davalının borcu için onunla birlikte müteselsil kefil sıfatı ile zamin olduğunu, tehiri icra kararının kalkması ve borcun davalı tarafından tediye edilmemesi halinde tarafınızdan bu hususların bildirilmesi suretiyle yapılacak ilk talep üzerine, mukaddem bir ihtar keşidesine, hüküm istihsaline ve borçlunun rızasını almaya lüzum olmadan derhal müştereken ve müteselsilen kefil sıfatıyla Bankamız tarafından tediye edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

Saygılarımızla,

X Bankası A.Ş.

X Şubesi

YETKİLİ -YETKİLİ

Teminat Mektubu Örneği

KESİN VE SÜRESİZ

…../…../20….

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

…  ile … ADİ ORTAKLIĞI arasında yapılmış olan DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’nin teminatı olarak Adi Ortaklığın vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı … ödeme konusunda, Bankamız Adi Ortaklık ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, bankamızca veya mükellefçe hiçbir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, yukarıda belirtilen meblağı ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için kanuni faizi  ile birlikte ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İş bu teminat  ve Kefalet mektubu kesin ve süresizdir.

Tarih ve İki Yetkilinin İmzası

… Bankası A.Ş.

… Şubesi

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.