Temerrüt Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi

İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI                                  :

VEKİLİ                                     :

DAVALI(KİRACI)                     :

KONU                                     :Temerrüt nedeniyle tahliye talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                       :

Davalı, X adresindeki müvekkil davacıya ait daireyi X başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince aylık X TL bedelle kiracı sıfatı ile kullanmaktadır.

X yılının Haziran, Temmuz, ayları dönemi kira bedellerinin kiracı tarafından ödenmemesi üzerine kiracı aleyhine Adana 1. İcra Müdürlüğünün X Esas sayılı dosyası ile kira alacağı ve tahliye talepli icra takibi yapılmıştır.

Ödeme emri borçlu davalıya X tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu 7 gün içersinde takibe itiraz etmediği gibi 30 gün içerisinde de takip konusu borcu ödemeyerek temerrüde düşmüştür.

Bu itibarla davalı hakkında temerrüt nedeniyle tahliyenin şartları gerçekleşmiş olduğundan mecurun tahliyesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                                :Adana 1. İcra Müdürlüğünün X Esas sayılı icra dosyası, kira sözleşmesi vs delil.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamızın kabulü ile davalının temerrüt sebebiyle mecuru tahliyesine, yargılama giderleri ve ücret-i vekâletin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 30 Haziran 2020 18:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.