Telefonun İmei Klonlanması Nedeniyle Mağduriyeti Şikayet Dilekçesi

Telefonun İmei Klonlanması Nedeniyle Mağduriyeti Şikayet Dilekçesi


 T.C. ………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

    İLGİ : 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

 

  1. …./…./20…. tarihinde Ek-A’da fatura tıpkıçekimini sunduğum ve 05……………… nu.lı hattımla beraber kullandığım mobil telefonuma, cihazımın elektronik kimlik bilgisi(IMEI numarası)’nin klonlandığı ve …./…./20….. tarihinde iletişime kapatılacağı bilgisini içeren bir kısa mesaj ulaşmıştır.
  2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile temasa geçerek yapmış olduğum görüşmede tarafıma; mobil telefonumun elektronik kimlik bilgisi(IMEI numarası)’nin yurda kaçak olarak sokulduğu değerlendirilen başka bir mobil telefona klonlandığının tespit edildiği, bu sebepten ilgi kanun gereğince iletişime kapatılacağı, şayet cihazımın faturası mevcut ise sadece tek hatta kullanılmak üzere eşleştirme yaptırtmam halinde sorunumun çözüleceği bildirilmiştir.
  3. Bu kapsamda bahse konu eşleştirme, ilgi kanunun 57. maddesi gereği ithalatçı firma tarafından yaptırılmıştır.Ancak eşleştirme sonucunda, mobil telefonum önceden tüm hatlarla çalışır halde iken sadece tek hat ile çalışır hale gelmiş ve dolayısıyla tarafım mağdur olmuştur.
  4. Son zamanlarda yazılı / görsel medyadan yurda kaçak olarak sokulan elektronik kimlik bilgileri kayıtsız mobil telefonların; sayılarında artış olduğu, bu telefonların alelen piyasaya sürüldüğü ve kolaylıkla temin edilebildiği, elektronik kimlik bilgileri kayıtlı cihazların IMEI numaraları klonlanarak kullanılabilir hale getirildiklerini, hatta internet sitelerinde ‘’kaydı alıcıya aittir’’ ibaresiyle satışa çıkarıldıklarını dehşetle görmekte ve duymaktayım.Malum olduğu üzere bahse konu olayda, devletimizin büyük miktarda vergi kaybı oluşmakta ve yasal kayıtlı mobil cihaz alanlar başta olmak üzere kamu vicdanı zedelenmektedir.
  5. İzah olunan nedenlerden ötürü mobil telefonuma ait ……………………….. nu.lı elektronik kimlik bilgisi(IMEI nu.sı)ni klonlayarak tarafımı mağdur eden kişi yada kişilerden şikayetçiyim.

   Gereğini arz ederim.

 

EKLER                                                :                                                  

Ek-A (Mobil telefon faturası tıpkıçekimi)                                                               …./…/201

Ek-B(Nufus cüzdanı tıpkıçekimi)                                                                          ad soyad

                                                                                                                    (T.C.K. Nu.:………………)

 ADRES                                                 :

 

 

TELEFON                                            :

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.