Telefondaki Mesajlar Boşanma Davasına Sunulabilir Mi?

Boşanma davasında delil olarak telefonda bulunan mesajlar sunulabilir mi? Telefonda yer alan mesajlar bilirkişi marifetiyle incelenmeli ve mahkeme tarafından değerlendirilmelidir. Yani boşanma davanızda delil olarak telefondaki mesajları kullanmanız mümkündür.

Aile hukuku ve boşanma avukatlarından Saim İncekaş tarafından aşağıda paylaşılan Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere telefonda yer alan mesajların bilirkişiye incelettirilerek tespit edilmesi ve delil sayılması mümkündür.

Yargıtay Kararı:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı tarafından açılan dava mahkemece “ispatlanamadığı” gerekçesiyle reddedilmiştir.

Davacı, dava dilekçesinde, eşinin güven sarsıcı davranışlar içerisine girdiğini ileri sürmüş, delilleri arasında iki adet mobil cep telefonu ile sim kartını da sunmuştur. Mahkeme kasasına alınan bu telefonların kime ait olduğu araştırılmadan ve bilirkişi vasıtasıyla mesaj dökümleri alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulmuştur.

Bu husus davacının ispat hakkını sınırlayan önemli bir usul hatasıdır. O halde, mahkemece yapılacak iş, davacı tarafından sunulan telefonların adına kayıtlı olduğu kişinin tespiti ile telefonlar ile sim kartında var olduğu ileri sürülen mesaj dökümlerinin bilirkişi incelemesi yapılarak belirlenmesi ve diğer delillerle birlikte değerlendirilerek gerçekleşecek sonucu uyarınca karar vermekten ibarettir.

Bu husus gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 27.05.2014 (Salı) (T.C.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No:2014/1219Karar No:2014/11609″İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İzmir 2. Aile MahkemesiTARİHİ :03.12.2013NUMARASI :Esas no: 2013/37 Karar no:2013/835)

Son düzenleme tarihi 9 Kasım 2020 13:58

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.