Tekne alımı sırasında borç olarak verilen paranın tahsilini yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir- Yargıtay Kararı

Tekne alımı sırasında borç olarak verilen paranın tahsilini yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davacı-davalı kadın, kocasının tekne alımı sırasında kendisine borç olarak verdiği 53.081,00 TL.’nin tahsilini talep etmiş; mahkemece istemin kabulüyle, bu bedelin borç olarak verildiği belirtilerek bu bedelin davalı-davacı kocadan tahsiline karar verilmiştir.

Bu istek, Türk Medeni Kanununun ikinci kitabında yer alan aile hukukuna ilişkin davalardan olmayıp, Borçlar Kanunu ve genel hükümlerden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, Aile Mahkemesi davaya bakmakla görevli olmayıp, Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Görev, kamu düzenine ilişkin olup; mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden gözönünde tutulmalıdır. Mahkemece alacak istemiyle ilgili davanın ayrılarak görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esası hakkında hüküm kurulması da bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 11.10.2011, E. 2010/11061, K. 2011/15433.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 18:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.