Tek başına aldığı kararlarla uzun süreli tatillere çıkmak sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Tek başına aldığı kararlarla uzun süreli tatillere çıkmak sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalının evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği, tek başına aldığı kararlarla uzun süreli tatillere çıktığı, tanıklara eşiyle yatmadığını açıkladığı anlaşılmaktadır.

Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte, bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava
açmakta haklıdır. Mahkemece de bu olaylar nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve boşanma sebebinin gerçekleştiği sabit kabul edilmiştir.

Boşanma sebebi ispatlanmış olursa ve dava boşanmaya ilişkin ise, ancak ortak hayatın yeniden kuruması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir (TMK. md.170). Dosyada, ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğuna ilişkin hiç bir delil ve olgu bulunmamaktadır. Öyleyse, boşanmaya (TMK. md. 166/1) karar verilmesi gerekirken yetersiz gerekçe ile ayrılık karan verilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 18.01.2011, E. 2009/15203, K. 2011/328.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 31 Mart 2020 11:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.