Tehiri İcra Kararının İcra Dosyasına Sunulması Talebi

Tehiri İcra Kararının İcra Dosyasına Sunulması Talebi


T.C.

ADANA İCRA

MÜDÜRLÜĞÜ

 

Dosya NO  :2018/… E.

 

Borçlu vekili Uyap portalı üzerinden;

20.04.2018 tarihinde B.A.M. Dan tehiri icra kararını getirebilmemiz adına 90 günlük mehil vesikası verilmiştir.İcra dosyasına  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ …..HUKUK DAİRESİ’nin ….0….2018 tarihinde verilmiş olan tehir-i icra kararını ekte dosyaya sunuyorum.Gereğinin yapılmasını saygılarımla, talep ederim, dedi. …..      

                                                                             Borçlu Vekili

                                                    Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

 

Ek:Tehiri İcra Kararı

bir yorum bırakın