Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

TEHİR-İ İCRA TALEBİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İcranın Geri Bırakılması Talebi -1-

YARGITAY  7.  H.D. BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO :2018/15399 E.

TEHİRİ İCRA TALEBİNDE BULUNAN

DAVALI             :

VEKİLİ                                : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVACI :

VEKİLİ                                :Av. -ADANA

DİLEKÇENİN KONUSU :Tehiri icra kararı verilmesi talebimizden ibarettir.

            Adana 4. İş Mahkemesi’nin 28.01.2013 tarihli 2011/332 E., 2013/22 K. Sayılı ilamını tehiri icra talepli olarak temyiz etmiş bulunmaktayız. Alacaklı vekilince ilamın Adana 10. İcra Müdürlüğü’nün 2013/4939 E. Sayılı dosyasından icra takibine konu edilmesi üzerine tarafımızdan dosya borcunu karşılar nitelikte 99.393,08.-TL miktarlı Akbank Adana şubesinden  alınan teminat mektubu sunulmuş,  Teminat mektubuna İcra Hakimliğince niteliğinin kesin ve süresiz olduğu belirtilerek uygun olduğu şerhi de verilmiştir. Bunun üzerine İcra Müdürlüğünce düzenlenerek tarafımıza verilen mehil uyarınca tarafımıza tehiri icra kararı verilmesini, Yüce Mahkemenizden vekaleten saygı ile arz ve talep ederiz.

            Av.

EKİ

Adana 10. İcra Müdürlüğü’nden alınan mehil  vesikası

TEHİR-İ İCRA TALEBİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Tehir-i İcra Talebi -2-

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE
ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:

DAVALI                                  :

VEKİLİ                                   :

DAVACILAR                          :

VEKİLİ                                   :

KONUSU                                : Tehir-i icra talebidir.

AÇIKLAMA ve TALEP         :Yerel mahkeme kararı, yasal süresi içerisinde temyiz edilmiş olup, temyiz dilekçemizde tehir-i icra talep edilmemiş idi. İşbu kere, ilam, davacı tarafça, …………………….İcra Müdürlüğü’nün ……………… E. Sayılı dosyasından icraya konulmuş olduğundan ve icra müdürlüğünce kararın tehir-i icra talepli temyiz edildiğine dair derkenar sunulmadıkça tarafımıza mehil vesikası verilmeyeceğinden, tehir-i icra talebinde bulunma zarureti hasıl olmuştur.
Gereğini saygılarımla vekâleten talep ederim. tarih

Davalı Vekili

Tehiri İcra Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler!

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]denemne[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 22 Ağustos 2020 19:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.