Tehir-i İcra Talebi İçin Derkenar Örneği

Tehir-i İcra Talebi İçin Derkenar Örneği

Tehir-i İcra İçin Derkenar Örneği -1-


 

ANKARA ….. İŞ MAHKEMESİ’NE

 

 Dosya No: 2016 / …… E. 2018 / ……. K.

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyanızdan ……… tarihinde verilen karar hakkında tarafımızdan ……….. tarihinde tehir-i icra talepli olarak istinaf yoluna başvurulmuş olup, bu hususun dilekçemiz altına şerh verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. …./10/2018

                      Saygılarımla,

Davalı ………………………………………….

                  Vekili

                Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

Mahkememizin 2016 / ……. E. 2018 / …….. K. Sayılı dosyasından ……..… tarihinde verilen ilam hakkında, davalı vekili Avukat ………… tarafından ………….. tarihinde tehir-i icra talepli olarak istinaf yoluna başvurulmuş olup, işbu belge istek üzerine verilmiştir.

                                                                                                                                             Yazı İşleri Müd.


Tehir-i İcra İçin Derkenar Örneği -2-

( ).ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO  : 2017/xx D.İş

KONUSU     : Teminatın iadesi talebidir.

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı,  XXXXX xx. İcra Müdürlüğü’nün 2017/xx. E. Sayılı dosyası ile takibe konulmuş olup, borçlu hakkında takip kesinleştiğinden, dosyaya yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

                                                                               Alacaklı Vekili

 

 

T.C.

XXXXX xx.İcra Müdürlüğü

Dosya No: 2017/xx E.  

 

XXXXXX xx. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Mahkemenizin 2017/xx. D.İş Sayılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı, Müdürlüğümüzün 2017/xx E. Sayılı dosyasından takibe konulmuş olup, borçlu xxxxx xxxx hakkında takip kesinleşmiştir.

İşbu derkenar, alacaklı vekilinin talebi üzerine verilmiştir.

                                                                                İCRA MÜDÜRÜ

İcra Dairesi Derkenar Örneği -3-

                                          ADANA 5.İŞ MAHKEMESİNE

                                                             

Dosya No       :2017….. Esas

 

Sayın Mahkemenin yukarıdaki dosyası ile müvekkil aleyhinde verilen hükmünü TEHİRİ İCRA TALEPLİ OLARAK istinaf edildiğine dair derkenarın dilekçemiz altına şerh verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla,         

             

                                                                 Davalı Vekili

                                                            Av.

 

DERKENARDIR

Mahkememizin 2017/…….. Esas – 2019/…..  Karar sayılı kararı davalı vekili Av. Necati BEKTAŞ  tarafından 25.06.2019  tarihinde TEHİRİ İCRA TALEPLİ olarak istinaf edilmiştir.

 

İşbu belge davalı vekilinin isteği üzerine verilmiştir.27.06.2019

 

                                                                                                                       Yazı İşleri Müdürü

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.