Tehir-i İcra Talebi İçin Derkenar Örneği

Tehir-i İcra İçin Derkenar Örneği -1-


ANKARA ….. İŞ MAHKEMESİ’NE

Dosya No: 2016 / …… E. 2018 / ……. K.

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyanızdan ……… tarihinde verilen karar hakkında tarafımızdan ……….. tarihinde tehir-i icra talepli olarak istinaf yoluna başvurulmuş olup, bu hususun dilekçemiz altına şerh verilmesini vekaletenarz ve talep ederim. …./10/2018

Saygılarımla,

Davalı ………………………………………….

Vekili

              Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Mahkememizin 2016 / ……. E. 2018 / …….. K. Sayılı dosyasından ……..… tarihinde verilen ilam hakkında, davalı vekili Avukat ………… tarafından ………….. tarihinde tehir-i icra talepli olarak istinaf yoluna başvurulmuş olup, işbu belge istek üzerine verilmiştir.

Yazı İşleri Müd.


Tehir-i İcra İçin Derkenar Örneği -2-

( ).ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO  : 2017/xx D.İş

KONUSU     : Teminatın iadesi talebidir.

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı,  XXXXX xx. İcra Müdürlüğü’nün 2017/xx. E. Sayılı dosyası ile takibe konulmuş olup, borçlu hakkında takip kesinleştiğinden, dosyaya yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

Alacaklı Vekili

T.C.

XXXXX xx.İcra Müdürlüğü

Dosya No: 2017/xx E.  

XXXXXX xx. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Mahkemenizin 2017/xx. D.İş Sayılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı, Müdürlüğümüzün 2017/xx E. Sayılı dosyasından takibe konulmuş olup, borçlu xxxxx xxxx hakkında takip kesinleşmiştir.

İşbu derkenar, alacaklı vekilinin talebi üzerine verilmiştir.

İCRA MÜDÜRÜ

İcra Dairesi Derkenar Örneği -3-

                                        ADANA 5.İŞ MAHKEMESİNE

                                                         

Dosya No       :2017….. Esas

Sayın Mahkemenin yukarıdaki dosyası ile müvekkil aleyhinde verilen hükmünü TEHİRİ İCRA TALEPLİ OLARAK istinaf edildiğine dair derkenarın dilekçemiz altına şerh verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla,

                  Davalı Vekili

             Av.

DERKENARDIR

Mahkememizin 2017/…….. Esas – 2019/…..  Karar sayılı kararı davalı vekili Av. Necati BEKTAŞ  tarafından 25.06.2019  tarihinde TEHİRİ İCRA TALEPLİ olarak istinaf edilmiştir.

İşbu belgedavalı vekilinin isteği üzerine verilmiştir.27.06.2019

                        Yazı İşleri Müdürü

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.