Tehdit ve Hakaret Şikayet/Dava Dilekçesi

Tehdit ve Hakaret Şikayet/Dava Dilekçesi -1-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                    :

VEKİLİ                          : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

ŞÜPHELİ                      :

SUÇ                               : Tehdit (TCK md 106/1), Hakaret (TCK md 125/2)

TALEP KONUSU       : Şüpheli hakkında eylemlerine uyan suçlardan dolayı tecziyesi amacıyla kamu davası açılmasına ilişkin taleplerimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- 27.05.2019 günü saat 23.30’da müvekkilim ikametinin önünde duyduğu sesler üzerine dışarıya çıkmış, şüpheli …..’ın amcası ….. ve babası ……’e saldırdığını görmesi üzerine olay yerine gitmiştir. Şüpheli ….. ve ablası ……, müvekkilime ve aile üyelerine hak etmediği ve gayri ahlaki şekilde sinkaflı küfürler ederek hakaretlerde bulunmuştur. Ayrıca kocasının müvekkilin evinde olduğunu iddia ederek müvekkile saldırmış ve müvekkili darp etmişlerdir.

2- Bu olay neticesinde müvekkilimin 155 Polis İmdat’ı araması üzerine polisler olay yerine gelmiştir. Müvekkile doktor raporu alındıktan sonra ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Ş.M.D. Polis Merkez Amirliği’ne götürülmüştür.

3- Müvekkilim suç teşkil edecek hiçbir söz ve eylemde bulunmamıştır. Üstelik yaşananların aydınlanması amacıyla kendi telefonu ile  videoya çekmiştir ve çekilen bu görüntüleri verdiği ifade sonrasında emniyet güçlerine teslim etmiştir. Müvekkilimin ve ailesinin yaşadığı bu olaylara sebep olan bir şahsın serbest olması mağdurlarda ve toplumda infial uyandıracak türden bir durumdur.

4- Şüphelinin müvekkile olan tehdit ve hakaretleri söz konusu olayın öncesine dayanmaktadır. Şüpheli, müvekkili tehdit etmek ve huzurunu kaçırmak maksadıyla aynı eylemleri önceki olaylarda da yoğun bir şekilde devam ettirmiş ve akşam saatlerinde mesaj çekerek müvekkili tedirgin etmiştir.

5- Şüphelinin yaptığı bu tehdit ve hakaret içerikli eylemlerle müvekkil büyük bir korku duygusuna kapılmış, her an tedirgin bir şekilde yaşamaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerden ötürü şüphelinin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM              :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler gereği ve soruşturma sırasında resen göz önünde bulundurulacak hususlar ışığında;

  • Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak, haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesini,
  • Şüphelinin psikolojik sorunlarının olup olmadığı hususunun tespiti için hastaneye sevk edilmesini
  • CMK m.100 uyarınca tutuklanmasını saygıyla bilvekale

arz ve talep ederiz. tarih                                                                      

Müşteki Vekili

Tehdit ve Hakaret Şikayet/Dava Dilekçesi -2-

X SAYIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETTE BULUNAN:

VEKİLİ:

ŞÜPHELİ:

SUÇ: Tehdit

SUÇ TARİHİ VE YERİ:

T. KONUSU: Yukarıda bilgileri yazılı şüpheli hakkında, tehdit suçunu işlemiş olması sebebiyle, kamu davası açılmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ve şüpheli, uzun süredir ticari ilişki yürütmektedir. Bu nedenle de aralarında yoğun bir iletişim mevcuttur.

Ancak son dönemde, müvekkilin en önemli tedarikçisi olmasına rağmen, mal teslimini, zamanında ve eksiksiz yapmayan şüpheli, aralarındaki samimiyete istinaden müvekkil tarafından sözlü olarak uyarılmıştır.

Bu uyarılar üzerine, konuyu görüşmek amacıyla, müvekkile ait şirketin merkezine gelen şüpheli, tarafların konuştuğu esnada, aynı oda içerisinde, muhasebe sorumlusu ve sekreter de bulunmakta iken müvekkile tehditler savurmuştur.

Müvekkil, tartışmanın büyümemesi adına, şüpheliye daha sonra tekrar görüşmeyi önerdiğinde ise şüpheli, “seninle görüşeceğiz zaten” diyerek tehditlerine devam etmiştir.

Bu nedenle, şüphelinin, tehdit suçunu işlediği sabit olduğundan, cezalandırılması için işbu şikayette bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Y.NEDENLER: T.C. Anayasası, T.C.K. ve sair ilgili mevzuat

Y.DELİLLER: Tanıklar, Kamera görüntüleri ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz nedenlerle, şüpheli tehdit suçunu işlemiş olduğundan, Sayın Savcılığınızca yapılacak soruşturma neticesinde, şüphelinin cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

                                                                                                          Şikayetçi Vekili

Tehdit Suç Duyurusu

Tehdit Suç Duyurusu -3-

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                                         :

ŞÜPHELİ                                          :

SUÇ                                                  : TEHDİT, HAKARET

SUÇ TARİHİ VE YERİ                    :

D.KONUSU                                     : Yürütülen Kamu Görevinden dolayı TEHDİT VE HAKARETLERDE bulunan şüpheli hakkında soruşturma açılması ve nihayetinde cezalandırılması talepli dilekçedir.

 AÇIKLAMALAR                             :

1.-) Ben İstanbul Barosuna  sicil numarası ile Avukat olarak kayıtlıyım ve halen X adresindeki büromda faaliyet göstermekteyim. Tarafımızdan, alacaklısı ….borçlusu şüpheli olan. İcra Müdürlüğünün ….E. Ve ….E. Sayılı dosyalarından X tarihinde icra takibinde bulunulmuştur. Şüpheliye ödeme emirleri APS ile gönderilmiştir. 

2.-) Şüpheli X tarihinde saat 13:30 sıralarında büromu arayarak sekreterimiz…..’dan benim ile görüşmek istediğini belirtmiş, ….Hanım toplantıda olduğumu bildirince de öfkeli ve kızgın bir ses tonu ile “BENİM EVİME NASIL HACİZ GÖNDERİR, O ADAMA SÖYLEYİN ONU ÖLDÜRECEĞİM, ÖLÜMÜ BENİM ELİMDEN OLACAK, ÖLDÜRMEZSEM ŞEREFSİZİM, ONUN ANASINI AVRADINI SİKERİM, ŞEREFSİZ….” Ve benzeri Tehdit ve hakaretler yağdırarak telefonu kapatmıştır.

3.-) Toplantıda olmam nedeni ile sekreterimiz büro ortağım ….bilgi vermiş ancak olayın etkisinden uzunca bir süre kurtulamamıştır.

4.-) Şüpheli hakkında icra takibinde bulunduğumuzda UYAP sistemi, şüphelinin G.O.Paşa . Asliye Ceza Mah. 200…. E. Sayılı dosyasından hakkında yakalama emri olduğu uyarı geçmiştir. Bu dosyaya baktığımızda da bıçakla yaralama ve kemik kırığı oluşturma suçlarından şüpheli hakkında yargılamanın devam ettiğini öğrenmiştik.

5.-) Şüpheli adli geçmişi itibarı ile tehlikeli ve telefon ile söylediği tehditleri gerçekleştirecek  yapıdadır.  Bu nedenle derhal hakkında soruşturma açılmasını, bana, yakınlarıma ve büro çalışanlarına bir zarar vermeden yakalama emri çıkarılarak yakalanmasını ve neticeten TCK 106 ve 125/3-a. Maddelerindeki suçları işlemesi nedeni  ile    cezalandırılmak üzere hakkında kamu davası açılmasını talep zarureti doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda izah edilen ve re’sen gözetilecek sebeplerle; şüpheli hakkında soruşturma yapılarak, hakkında yakalama emri çıkartılmasını ve neticeten kamu davası açılmasını saygılarımla talep ederim.

Avukat

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – 0534 910 97 43

Tehdit Hakaret Şikayet Dilekçesi 4

ADANA CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ :

ŞÜPHELİ :

SUÇ : TCK 125, 125/2, 125/4 HAKARET SUÇU,

TCK 106 TEHDİT,

TCK 267 İFTİRA SUÇU,

TCK 130 KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET,

TCK 123 KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU,

TCK 134 ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU,

TCK 135 KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU.

SUÇ TARİHİ : 01.09.2018 – halen devam etmekte

AÇIKLAMALAR :

Şüpheli, müvekkilin abisinin eski kız arkadaşı olup ayrılmaları akabinde müvekkili rahatsız etmekte, müvekkilin yetkilisi olduğ XXX.İNŞ. YAPI. MALZ. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. ne, şirket adresine ve iş yaptığı karşı firmalara ve yetkililerine ulaşarak müvekkilin ticari itibarını zedelemek adına iftiralarda bulunmakta, işlerini kötü etkilemekte, iş yerine gelerek gerek çalışanlarını gerek komşularını gerekse müvekkili huzursuz etmekte, olay çıkartmakta, binanın aşağısına gelerek kornaya uzun süre basmak ve bağırmak suretiyle sokağı etkilemekte, aynı şekilde müvekkilin ev adresine de gelerek binadaki zillere basma, bağırma ve müvekkil ailesini hedef göstermek suretiyle onur ve itibarlarını kötü etkilemektedir. Aynı şüpheli geçen yıllarda müvekkilin diğer kardeşlerini, annesini ve yakın akrabalarını da benzer davranışlarda rahatsız etmiştir. Yine Eylül ayı başından beri müvekkilin akrabalarına sosyal medya üzerinden ulaşmakta ve rahatsız etmektedir. Şüphelinin bu eylemleri artık katlanılamaz hale geldiğinden ve tehdit oluşturduğundan hem uzaklaştırma kararı alabilmek hem de süphelinin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunma zarureti doğmuştur. Şöyle ki;

Şüpheli gerek sözlü gerekse yazılı iletişimlerinde müvekkilin vefat etmiş babası ve abisinden bahsederek kişilerin hatıralarına hakaret etmekte; babasını ve abisini kaybettiğinden yalnız, savunmasız ve eksik olduğunu gündeme getirmeye çalışmaktadır. Yine ekte sunulan yazışmalardan anlaşılacağı üzere

“senin sevgilinle konuşucam”

“Yazık sevim teyzeyi de senin gibi pislik öldürmesin” (müvekkilin annesine zarar vereceğinden bahsedilmekte)

” koca karı uluslu, sörpük gibi olmuşsun yaşlandın iyice it sıçmaz yüzüne”

” ulus giyimli semoş az modern ol çapulcu güzel giyin sörpük suratlı,” gibi tahrik edici ifadelerde bulunarak müvekkili rahatsız etmekte ve tahrik etmeye çalışmaktadır. Müvekkil bu eylemler sonucunda kendisinden şikayetçi olunacağını beyan ettiğinde ise

” Mahkemede senin ağzına sıçıcam bekle” gibi lakayıt cevaplar vermektedir.

Yine şüpheli müvekkilin evine, yatağına girdiğinden ve müvekkili sürekli takip ettiğinden bahsederek;

“yatağının başucumdaki beyaz o kötü lamban??”

“pasaklı yatağın pis çarşaflı”

“yaşlanmışsın sende biraz evi sil süpür wc yerler mutfak çok pis temizlik yap az pasaktan ev görünmüyor”

“aldığın yeşil kanepe ne öyle”

“annenin oda her yer bir parmak toz yaşlılıktan eve bakmıyorsun”

“bir yere giderken evi mutfağı topla masa ne öyle”

” geçen arkadaş geldi de X’e resmini çekmiş çok çirkinsin kız çok çirkin it sıçmaz yüzüne it gibi olmuşsun itler gibi”

“araba yanında story yapa yapa bi hal oldun”

Gibi ifadelerle müvekkilde sürekli takip edildiği, yakınlarında izleyenleri olduğu korkusu yaşatılmaktadır. Yine şüpheli sözlü olarak seni rezil edicem, seni yakalatıcam, barınamayacaksın şeklinde tehditlerde bulunmuş gece vakti kapısına dayanmıştır.

Şüpheli sosyal medya üzerinden fake adresler açarak müvekkilin fotoğraflarını kaydetmiş ve mesaj olarak müvekkile göndererek bunları kullanacağını belirtmiştir.

Şüpheli müvekkilin iş yaptığı firmaları arayarak müvekkil şirketinin uyuşturucu ticareti yaptığı şeklinde asılsız suçlamalarda bulunmuş ve ticari itibarı zedelemeye çalışmış aileyi kötüleyecek beyanlarda bulunmuştur. Müvekkilin iş yaptığı firmaları aradığına ve asılsız şekilde iftiralarda bulunduğuna, müvekkili rezil etmek adına eylemlerde bulunduğuna ilişkin olarak gerek görüşme kayıtları gerekse tanık ifadeleri bilahare sunulacaktır.

Tüm bu açıklamalarla müvekkilin kendisine ve yetkilisi olduğu şirkete şüphelinin daha fazla zarar vermesini engellemek adına, müvekkilin evine ve işyerine ilişkin “adrese yaklaşmasının yasaklanması” kararı verilmesini ve yine müvekilin hakaret, tehdit ve aşağılama ve küçük düşürücü söz ve eylemlere maruz bırakılmaması adına ” hakaret ve tehditin yasaklanması” kararı verilmesini ayrıca talep etmekteyiz.

Yukarıda ayrıntılarıyla anlatıldığı üzere şüphenlinin eylemleri TCK bakımından suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması amacıyla Savcılığınıza müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER : Telefon görüşme ve mesajlaşma kayıtları, whatsapp yazışmaları, HTS kayıtları, mobese ve kamera kayıtları, tanık anlatımları ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ : Açıkladığımız nedenlerle şüpheli hakkında hakaret, tehdit, iftira ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından dolayı gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Müşteki Vekili

Avukata Karşı Tehdit ve Hakaret Şikayet Dilekçesi 5

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ :

ŞÜPHELİ :

SUÇ : Hakaret, Tehtid.

SUÇ TARİHİ :

KONU : Hakaret, tehdit suçu sebebiyle şüpheli hakkında soruşturma açılması talepli dilekçemdir.

AÇIKLAMALAR:

1. Müvekkili olduğum Adana Tic. A.Ş. isimli firmanın Adana İş Mahkemesinde görülen işe iade davasının davacısı olan şüpheli Levent şahsıma yönelik olarak sarf etmiş olduğu hakaret ve tehdit içerikli ifadelerden dolayı sayın makamınıza suç ihbarında bulunma zaruretim hâsıl olmuştur.

2. Şüpheli Levent duruşma salonunda şahsıma alenen “haysiyetsiz, adi adam” şeklinde onur ve haysiyeti kırıcı, toplum içinde itibarımı zedeleyici şekilde konuşmuştur. Olay tarihinde görevim nedeniyle orada bulunmaktaydım. Görevimi ifa etmekte olduğum ve “1136 sayılı Avukatlık Kanunu Madde 1’e göre, Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir” cümlesine binaen yaptığım görev bir Kamu hizmeti olduğundan hakaretin “kamu görevlisine hakaret” olduğu açıktır.

3. Hakaret suçunu düzenleyen 5237 Sayılı TCK’nın m. 125. maddesi, açıkça;

“…Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden… veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır…. yine aynı maddenin 3. fıkrasında Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde…., cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz ’’ şeklinde düzenlenmiş olup, HAKARET SUÇUNUN OLUŞACAĞINI hüküm altına almıştır. Ayrıca şüphelinin hakaret içerikli söylemlerinin bir kısmı, fiilin gerçekleştiği koşullar itibariyle birden fazla kişiler tarafından algılanabilir şekilde işlenmiş, böylece TCK md.125/4 ‘’hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda bir oranında arttırılır.’’ şeklinde düzenlenen hakaret suçunun nitelikli hali vuku bulmuştur.

4. Şüphelinin hakaret içerikli söylemlerinin yanı sıra “geberteceğim seni” diyerek hakaret sonrası tehdit etmeye devam etmiştir. Sarf edilen bu tehdit üzerimde korku yaratmış olup, ciddi mahiyet arz etmektedir.

5. Tehdit suçunu düzenleyen 5237 Sayılı TCK’nın 106. Maddesi 1. Fıkrasında, açıkça, “…Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır…” şeklinde düzenlenmiş olup, TEHDİT SUÇUNUN OLUŞACAĞINI hüküm altına almıştır.

6. Bu hakaretleri hak edecek hiçbir şey yapmamış olmama rağmen beni haysiyetsiz ve adi olarak suçlayarak geberteceğine yönelik söylemleri ile tehdit etmiş olan şüpheliden şikâyetçiyim.

HUKUKİ NEDENLER : TCK Ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Tanık beyanları ve diğer deliller

NETİCE ve TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim ve re-sen nazarı dikkate alınacak sebeplere binaen; tehdit ve hakaret eylemlerini gerçekleştiren şüpheli hakkında soruşturma açılarak neticede hakkında suç oluşturan eylemleri sebebiyle kamu davası açılmasını arz ve talep ederim.

Müşteki

Son düzenleme tarihi 17 Haziran 2021 19:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.