Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Tehdit ve Hakaret Şikayet/Dava Dilekçesi

Tehdit ve Hakaret Şikayet/Dava Dilekçesi -1-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                    :

VEKİLİ                          : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

ŞÜPHELİ                      :

SUÇ                               :Tehdit (TCK md 106/1), Hakaret (TCK md 125/2)

TALEP KONUSU       :Şüpheli hakkında eylemlerine uyan suçlardan dolayı tecziyesi amacıyla kamu davası açılmasına ilişkin taleplerimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- 27.05.2019 günü saat 23.30’da müvekkilim ikametinin önünde duyduğu sesler üzerine dışarıya çıkmış, şüpheli …..’ın amcası ….. ve babası ……’e saldırdığını görmesi üzerine olay yerine gitmiştir. Şüpheli ….. ve ablası ……, müvekkilime ve aile üyelerine hak etmediği ve gayri ahlaki şekilde sinkaflı küfürler ederek hakaretlerde bulunmuştur. Ayrıca kocasının müvekkilin evinde olduğunu iddia ederek müvekkile saldırmış ve müvekkili darp etmişlerdir.

2- Bu olay neticesinde müvekkilimin 155 Polis İmdat’ı araması üzerine polisler olay yerine gelmiştir. Müvekkile doktor raporu alındıktan sonra ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Ş.M.D. Polis Merkez Amirliği’ne götürülmüştür.

3- Müvekkilim suç teşkil edecek hiçbir söz ve eylemde bulunmamıştır. Üstelik yaşananların aydınlanması amacıyla kendi telefonu ile  videoya çekmiştir ve çekilen bu görüntüleri verdiği ifade sonrasında emniyet güçlerine teslim etmiştir. Müvekkilimin ve ailesinin yaşadığı bu olaylara sebep olan bir şahsın serbest olması mağdurlarda ve toplumda infial uyandıracak türden bir durumdur.

4- Şüphelinin müvekkile olan tehdit ve hakaretleri söz konusu olayın öncesine dayanmaktadır. Şüpheli, müvekkili tehdit etmek ve huzurunu kaçırmak maksadıyla aynı eylemleri önceki olaylarda da yoğun bir şekilde devam ettirmiş ve akşam saatlerinde mesaj çekerek müvekkili tedirgin etmiştir.

5- Şüphelinin yaptığı bu tehdit ve hakaret içerikli eylemlerle müvekkil büyük bir korku duygusuna kapılmış, her an tedirgin bir şekilde yaşamaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerden ötürü şüphelinin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM              :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler gereği ve soruşturma sırasında resen göz önünde bulundurulacak hususlar ışığında;

  • Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak, haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesini,
  • Şüphelinin psikolojik sorunlarının olup olmadığı hususunun tespiti için hastaneye sevk edilmesini
  • CMK m.100 uyarınca tutuklanmasını saygıyla bilvekale

arz ve talep ederiz. tarih                                                                  

Müşteki Vekili

          Av.

Tehdit ve Hakaret Şikayet/Dava Dilekçesi -2-

X SAYIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETTE BULUNAN:

VEKİLİ:

ŞÜPHELİ:

SUÇ: Tehdit

SUÇ TARİHİ VE YERİ:

T. KONUSU: Yukarıda bilgileri yazılı şüpheli hakkında, tehdit suçunu işlemiş olması sebebiyle, kamu davası açılmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ve şüpheli, uzun süredir ticari ilişki yürütmektedir. Bu nedenle de aralarında yoğun bir iletişim mevcuttur.

Ancak son dönemde, müvekkilin en önemli tedarikçisi olmasına rağmen, mal teslimini, zamanında ve eksiksiz yapmayan şüpheli, aralarındaki samimiyete istinaden müvekkil tarafından sözlü olarak uyarılmıştır.

Bu uyarılar üzerine, konuyu görüşmek amacıyla, müvekkile ait şirketin merkezine gelen şüpheli, tarafların konuştuğu esnada, aynı oda içerisinde, muhasebe sorumlusu ve sekreter de bulunmakta iken müvekkile tehditler savurmuştur.

Müvekkil, tartışmanın büyümemesi adına, şüpheliye daha sonra tekrar görüşmeyi önerdiğinde ise şüpheli, “seninle görüşeceğiz zaten” diyerek tehditlerine devam etmiştir.

Bu nedenle, şüphelinin, tehdit suçunu işlediği sabit olduğundan, cezalandırılması için işbu şikayette bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Y.NEDENLER               : T.C. Anayasası, T.C.K. ve sair ilgili mevzuat

Y.DELİLLER                : Tanıklar, Kamera görüntüleri ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz nedenlerle, şüpheli tehdit suçunu işlemiş olduğundan, Sayın Savcılığınızca yapılacak soruşturma neticesinde, şüphelinin cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Şikayetçi Vekili

Av.

Tehdit Suç Duyurusu

Tehdit Suç Duyurusu -3-

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                                         :

ŞÜPHELİ                                          :

SUÇ                                                  : TEHDİT, HAKARET

SUÇ TARİHİ VE YERİ                    :

D.KONUSU                                     : Yürütülen Kamu Görevinden dolayı TEHDİT VE HAKARETLERDE bulunan şüpheli hakkında soruşturma açılması ve nihayetinde cezalandırılması talepli dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                             :

1.-) Ben İstanbul Barosuna  sicil numarası ile Avukat olarak kayıtlıyım ve halen X adresindeki büromda faaliyet göstermekteyim. Tarafımızdan, alacaklısı ….borçlusu şüpheli olan. İcra Müdürlüğünün ….E. Ve ….E. Sayılı dosyalarından X tarihinde icra takibinde bulunulmuştur. Şüpheliye ödeme emirleri APS ile gönderilmiştir.

2.-) Şüpheli X tarihinde saat 13:30 sıralarında büromu arayarak sekreterimiz…..’dan benim ile görüşmek istediğini belirtmiş, ….Hanım toplantıda olduğumu bildirince de öfkeli ve kızgın bir ses tonu ile “BENİM EVİME NASIL HACİZ GÖNDERİR, O ADAMA SÖYLEYİN ONU ÖLDÜRECEĞİM, ÖLÜMÜ BENİM ELİMDEN OLACAK, ÖLDÜRMEZSEM ŞEREFSİZİM, ONUN ANASINI AVRADINI SİKERİM, ŞEREFSİZ….” Ve benzeri Tehdit ve hakaretler yağdırarak telefonu kapatmıştır.

3.-) Toplantıda olmam nedeni ile sekreterimiz büro ortağım ….bilgi vermiş ancak olayın etkisinden uzunca bir süre kurtulamamıştır.

4.-) Şüpheli hakkında icra takibinde bulunduğumuzda UYAP sistemi, şüphelinin G.O.Paşa . Asliye Ceza Mah. 200…. E. Sayılı dosyasından hakkında yakalama emri olduğu uyarı geçmiştir. Bu dosyaya baktığımızda da bıçakla yaralama ve kemik kırığı oluşturma suçlarından şüpheli hakkında yargılamanın devam ettiğini öğrenmiştik.

5.-) Şüpheli adli geçmişi itibarı ile tehlikeli ve telefon ile söylediği tehditleri gerçekleştirecek  yapıdadır.  Bu nedenle derhal hakkında soruşturma açılmasını, bana, yakınlarıma ve büro çalışanlarına bir zarar vermeden yakalama emri çıkarılarak yakalanmasını ve neticeten TCK 106 ve 125/3-a. Maddelerindeki suçları işlemesi nedeni  ile    cezalandırılmak üzere hakkında kamu davası açılmasını talep zarureti doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda izah edilen ve re’sen gözetilecek sebeplerle; şüpheli hakkında soruşturma yapılarak, hakkında yakalama emri çıkartılmasını ve neticeten kamu davası açılmasını saygılarımla talep ederim.

Avukat

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – 0534 910 97 43

Son düzenleme tarihi 24 Ağustos 2020 12:29

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.