Tehdit ve Hakaret Savunma Dilekçesi

Ağu 7, 2020 | Ceza Hukuku

Sayın mahkemenizde takdir edecektir ki müvekkil, evleneceğini ve kendisine sadık olduğunu düşündüğü sevgilisini Erzurum’dan İstanbul’a ziyarete gittiğinde sevgilisinin başka bir erkekle beraber olduğunu öğrenmiş ve insan olmanın gereği olarak sevdiği kadını kaybetmenin ve aldatılmanın da etkisi ile sinirlenmiştir. Ancak ne müştekiye zarar vermiş ne de başkasına zarar vermiştir.

Tehdit ve Hakaret Savunma Dilekçesi

ADANA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya Esas No:

Beyanda Bulunan

(SANIK):

MÜDAFİİ

MÜŞTEKİ:

KONUSU :  Esasa ilişkin beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil sanık hakkında, müşteki sevgilisi şikayette bulunmuş ve kendisine tehdit ve hakaret suçlarını işlediğinden bahisle cezalandırılmasını istemiştir. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından .. Soruşturma sayılı iddianamesi düzenlenmiş ve iddianame de şantaj, tehdit ve hakaret suçunun oluştuğu iddia edilerek müvekkil sanığın cezalandırılması talep edilmiştir. Her ne kadar iddianame de müvekkilin bu suçları işlediğinin yazılı delillerle anlaşıldığı yazılmakta ise de söz konusu suçlar kanuni tanımda yer alan unsurları oluşmadığı için gerçekleşmemiştir. Şöyle ki,

Şeref ve saygınlığa zarar verecek hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehditi ile şantaj suçunda (TCK md.107/2) fail, kendisine veya başkasına “haksız bir yarar sağlamak” amacıyla mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verecek mahiyette olan hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunmaktadır. Şantaj suçu ile elde edilmek istenen haksız yarar, para, mal, bir hizmet sağlanması gibi maddi değeri olan bir yarar olabileceği gibi cinsel ilişkiye girme gibi başkaca bir haksız yarar da olabilir. Failin elde etmek istediği yararın mahiyeti önemli olmayıp haksız olması yeterlidir. Somut olayda da müvekkil sanığın  kendisine veya başkasına yarar sağlamaya yönelik hareket ettiğine dair delil bulunmaması karşısında şantaj suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı açık bir şekilde görülmekte olup bu halde müvekkilin şantaj suçundan beraatine karar verilmesi gerekmektedir.

“..Sanık, evli olan mağdureyle yaşadığı cinsel ilişkiye ve diğer hususlara dair görüntü ve fotoğrafları içeren CD’yi, mağdurenin çalıştığı kurumun genel müdürlüğüne göndereceğini belirterek tehdit etmiştir. Fail, “İstanbul ilini terk edin gidin, sizi burada yaşatmam” biçiminde sözler de söylemiştir. Mahkemenin olayın bu oluş şekline göre şantaj suçu nedeniyle sanığı cezalandırması hukuka aykırıdır. Sanığın kendisine veya başkasına yarar sağlamaya yönelik hareket ettiğine dair delil mevcut olmadığından, sanık, 5237 sayılı TCK’nın 107/2. maddesinde tanımlanan şantaj suçu ile cezalandırılamayacaktır (Yargıtay 12. Ceza Dairesi – 2012/18222 karar).

Söz konusu davada müşteki, müvekkil ile ayrılmak istediğini ancak müvekkilin ayrılmak istemediği için kendisinde bulunan videolar ile kendisine şantaj yaptığını iddia etmiştir. Ancak sayın mahkemeye  ekte sunduğumuz fotoğraf ve mesaj görüntülerinden de açıkça görüleceği üzere müvekkil ile müşteki uzun bir süredir beraberlerdir ve evlilik hayalleri ile yaşamaktadırlar. Hatta müşteki, müvekkil sanığa evlilik hayalleri kurdurmuş, bir an önce evlenip birlikte yaşamak istediğine dair beyanlarda bulunarak müvekkil ile evlenmek istediğini açıkça beyan etmiş ve müvekkili de 4 yıl boyunca buna inandırmıştır. (EK-1) Müvekkilden kendisine yüzük almasını istemiş ve aralarında sözlenmeyi talep etmiştir. Toplumumuzda ilişki devam ederken kadın ve erkeğin birbirlerine sadakatini ve bağlılığını gösteren en büyük emarelerden biri de söz yüzükleridir. Bu yüzükle ile kişi, yüzük taktığı insana tamamen kalben bağlı olmakta ve başka bir insan ile beraber olmayacağını zımnen beyan etmektedir.(EK-2) Ancak kendisini evlilik hayalleri ile kandıran, yüzük takmak için talepte bulunan ve sadece kendisi ile beraber olduğunu beyan eden müvekkili, müşteki aldatmış ve terk etmiştir. Kendisini Erzurum’dan İstanbul’a ziyaret etmeye giden müvekkil, bunu o sırada öğrenmiş ve kendisine sadık olduğunu ve evleneceğini düşündüğü sevgilisinin, sevgilisinin evinde başka bir erkekle beraber olduğunu öğrenince de bir erkek olarak bütün üzüntüsü ve elemi sebebiyle deliye dönmüştür. Halbuki müvekkil, öğrenci haliyle dahi ne kadar maddi anlamda zora düşse de sevdiği kadının maddi zorluklarında ona yardımcı olmuş ve kendisine para dahi yollamıştır. Müvekkilin müştekiyi ne kadar çok sevdiğini ve ne kadar fedakar olduğunu sayın mahkemeniz de takdir edecektir(EK-3) Müvekkil sanık, müştekiye aşıktır ve müştekinin de kendisine aşık olduğuna inandırılarak 4 yılını geçirmiştir. Müştekiyi Mersin de yaşayan ailesi ile tanıştırmış ve müştekinin ailesi ile de tanışmıştır. Çoğu zaman İstanbul’a müştekinin evine giderek bu evde kalmış ve kendisi ile aile hayatı yaşamıştır.(EK-4) Müşteki de çoğu kez Erzurum’a gelerek müvekkil ile beraber vakit geçirmiş, müvekkilden başkası ile beraber olduğunu ya da kendisinden ayrılacağını hiç belli etmeksizin evlilik hayalleri kurdurmuştur.(EK-5) Müvekkili kendi hayatına o kadar çok dahil etmiştir ki kendisi ile beraber bebekleri olacağını ve bebekleri ne kadar çok sevdiğine dair resimler yollayarak müvekkil ile bir hayat istediğini müvekkili bu denli inandırmıştır.(EK-6) Hatta müvekkile kendisini kaçırması için köyde bulundukları evin resimlerini ve kaçış güzergahını ve yollarının resmini müvekkile göndermiş, “gel beni kaçır” demek suretiyle müvekkilden  artık ayrı yaşayamadığını ve beraber olmak istediğini açıkça söylemiştir. Bu denli kendisine aşık olduğunu ve evleneceğini düşündüğü sevgilisinin kendisini aldatması üzerine müvekkil o anda sadece kızgınlık ve şok etkisi ile bu tür cümleler kullanmış, zaten sonra da kendisi ile iletişimi koparmıştır.

Sayın mahkemenizde takdir edecektir ki müvekkil, evleneceğini ve kendisine sadık olduğunu düşündüğü sevgilisini Erzurum’dan İstanbul’a ziyarete gittiğinde sevgilisinin başka bir erkekle beraber olduğunu öğrenmiş ve insan olmanın gereği olarak sevdiği kadını kaybetmenin ve aldatılmanın da etkisi ile sinirlenmiştir. Ancak ne müştekiye zarar vermiş ne de başkasına zarar vermiştir. Bu denli aşık bir adamın kandırılarak aldatılması sonucunda terk edilmesi sonucu şok olup sinirlenmemesi zaten beklenmemelidir. O an kızgınlık anında söylenmiş sözleri, müşteki hemen gidip şikayet etmiştir çünkü kabahatinin ne denli büyük olduğunu bilmektedir. Onca sene umut verdiği adamı aldattığını yüzüne karşı açıkça söylemek yerine mahkeme kararı ile kendisinden uzaklaştırılmasını istemektedir. Bu kadar senenin verdiği alışkanlıkla müvekkil bir anda müştekiden uzaklaşamamıştır ancak bunun için suçlanan tarafın müvekkil olması ve cezalandırılmasının talep edilmesi ne derece hakkaniyete uygun olacaktır ? Sayın mahkemenizin tüm bu hususları değerlendirerek karar vermesini ve adalete en uygun olan kararı tesis etmesini, kandırılmış ve ruhen acı içinde olan müvekkil sanığın da yaşadığı travmayı da dikkate alarak hüküm kurmasını vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

                                                                              SANIK MÜDAFİİ

Tehdit ve Hakaret Savunma Dilekçesi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.