Tehdit Nedeniyle Şikayet Dilekçesi

Şub 14, 2020 | Savcılık-Soruşturma, Tehdit

Tehdit Nedeniyle Şikayet Dilekçesi -1-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ            : 

ADRES                 : 

ŞÜPHELİ             : 

SUÇ                       : Tehdit, şantaj

SUÇ TARİHİ        : Son bir aydır

AÇIKLAMALAR:

Şüpheli oğlum X’in kayınbabasıdır. Oğlum ve gelinimin evliliklerinde biraz sorun olup ayrılmayı düşünmektedirler.

Şüpheli gelinimin boşanması için bizden sürekli para istemekte olup bize ‘’eğer isteklerimizi karşılamazsanız olan size olur, sonuçlarınıza katlanırsınız, canınız yanar, arkam çok sağlam’’ diyerek bizi, beni, eşimi, oğlum ile ilgili tehdit etmektedir. X ayrıca ‘’Oğlunuzla ilgili elimde kayıtlar var, her yerde adamım var, oğlunun her yerden haberim var, istediğimiz gerçekleşmezse canınız yanar, sonuçlarına katlanırsınız’’ da diyerek şantajda da bulunmaktadır.

Ben ve ailem bu tehditlerden rahatsız ve huzursuzuz. Bize, özellikle oğlumuza bir şey yapmasından, iş yerimize bir şey yapmalarından korkuyoruz. Eğer başımıza bir şey gelirse sorumluluğu bunlarındır.

Tüm bu hususlar ve makamınızın resen dikkat edeceği hususlar nedeniyle Başsavcılığınıza müracaat ediyorum. Ben ve ailem bu tehditler nedeniyle korku ve panik içindedir.

DELİLLER : Tanıklar ve her tür delil.

Tanıklar:

HUKUKİ SEBEPLER: TCK md 106 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU: Yukarıda arz etmiş ve resen dikkat edeceğiniz nedenlerle beni ve ailemi sürekli tehdit eden şüpheli hakkında tehdit/şantaj ve sizin tespit edeceğiniz suçlardan gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında dava açılmasını, benim ve ailemin can güvenliği için gerekli önlemlerin da alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim. tarih
 

YAKINAN

Tehdit Nedeniyle Şikayet Dilekçesi -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYET EDEN           :….-TC:

ŞÜPHELİLER               :

SUÇ                                 : Tehdit, Hakaret, Kişilerin huzur ve sükununu bozma

SUÇ TARİHİ                  :     

TALEP KONUSU    :Şüphelilerin, eylemlerine uyan TEHDİT, HAKARET ve KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA suçları olmak üzere Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR       :1-Şüphelilerden H ….ile Ekim 2003’ten bu yana devam eden evliliğimden iki tane müşterek çocuğum bulunmaktadır. Şüpheli H… ile halihazırda boşanma aşamasındayız ve yaklaşık üç yıldır ayrı yaşamaktayız. Hala eşim olan bu şahıs gerek önceki yıllarda gerekse de 2019 yılı içerisinde beni her aradığında telefonda bana ve aileme ağır sinkaflı küfürler sarf etmektedir. Ben bu küfür ve hakaretleri duymamak için telefonlarına cevap vermediğim zamanlarda ise yakın arkadaşlarımı arayıp bana hitaben:”Senin annen bacın orospu, orospu çocuğu, babam anneni bacını s…n, ne yapsın, kardeşim kaymakam, senin elinden bütün malları aldıracam , seni donla dışarı attıracam.” gibi küfür ve hakaretlerde bulunmakta, hatta kimi zaman beni gördüğü yerde bıçaklayacağını veya babasına öldürteceğini söyleyerek beni tehdit etmektedir. TCK m. 125: Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” ve TCK m. 106:” Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükümleri gereğince, şüpheli H’nin şahsıma yönelik olarak sarf ettiği bu sözlerin ”Hakaret” ve ”Tehdit” suçlarını oluşturduğu, ayrıca beni arayıp sürekli rahatsız etmesi eylemlerinin TCK m. 123”Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” hükmünde düzenlenen ”Kişilerin huzur ve sükununu bozma”’ suçuna vücut verdiği gözetilerek, beni sürekli arayıp rahatsız eden, bana küfür ve hakaretlerde bulunan ve beni bıçaklayacağını, öldüreceğini söyleyerek tehdit eden H’den şikayetçi olduğumu ve bu şikayetim doğrultusunda şüpheli hakkında işlem yapılmasını ve eylemlerine uyan suçlardan  cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını talep ediyorum.

2-Şüphelilerden O, boşanma aşamasında olduğum şüpheli H’nin babası olup, gerek açacağım boşanma davası nedeniyle gerekse de eşim ile daha önce yaşadıklarımız nedeniyle sürekli beni arayıp tehdit etmektedir. Özellikle aralamalarında:”Senin boynuna ip asacam milletin içinde gezdirecem, seni amcan Ş’nin yanına gömecem” şeklinde ölümle tehdit etmektedir. Bu şahısla hiçbir şahsi husumetim bulunmamasına rağmen, sırf kızının telkinleri ve kızı ile boşanma aşamasında olmam nedeniyle beni bu şekilde tehdit edip rahatsız etmektedir. Tüm bu tehditlere F bizzat şahittir. Gerekir ise bu konuda adı geçen şahsın tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Şüpheli O’nun da şahsıma yönelik bu tehditlerinden dolayı eylemlerine uyan TCK hükümleri gereğince cezalandırılmasını talep ediyorum.

3-Yine H’nin akrabası olan şüphelilerden Ş de X Şubat ayında X Üniversitesi Hastanesi önünde bana bıçakla saldırmış, sonrasında da telefonla beni arayarak:”Köye gelemezsin, boşanma olmayacak, olursa seni öldürürüz.” şeklinde beni tehdit etmektedir. Şahsın bana yönelik bu tehditlerine F, S ve E de şahittir. Anılan eylemlerin şüpheli Ş tarafından işlendiği hususunun teyidi için isimleri belirtilen bahse konu şahısların tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Daha önce bana bıçakla saldıran ve beni ölümle tehdit eden bu şahıstan da şikayetçiyim. Bu yüzden bu şahıs hakkında da tehdit suçundan işlem yapılmasını ve TCK ilgili hükümlerince cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını talep ediyorum.

4-Şüphelilerden M ise H’in kardeşidir. Şu an … Belediye Başkan Yardımcısı olan bu şahıs, sahip olduğu nüfuzu kullanarak beni sürekli tehdit etmektedir. Telefonla arayarak bana:’Seni mahvederim, arkamda emniyet var, savcılığı tanıyorum, valiyi tanıyorum, ben kaymakamım(önceki görevi) ve seni her türlü yok ederim, senin elinden her şeyini alırım.”şeklinde makamının verdiği imkanlarla beni yok edeceğini, her şeyimi elimden alacağını söyleyerek açıkça şahsımı tehdit etmektedir. Anılan şekilde nüfuzunu kötüye kullanarak beni tehdit eden bu şahıstan da şikayetçiyim. Gerek boşanma aşamasında olduğum şüpheli H gerekse de onun yakınları olan diğer şüpheliler beni boşanmaktan vazgeçirmek, ama aynı zamanda da beni korkutup sindirmek amacıyla izah ettiğim şekilde sürekli beni tehdit etmekte, bana küfür ve hakaretler etmektedirler. Şüphelilerin eylemleri öyle bir boyuta varmış bulunmakta ki kendimin ve de ailemin can güvenliği konusunda sürekli tedirginlik yaşamaktayım. Sürekli başıma bir iş getirecekleri korkusuyla günlük hayatımı dahi sağlıklı olarak idame ettirememekteyim.  Tüm bu nedenlerle, şüphelilerin bana yönelik olarak gerçekleştirmiş oldukları bu eylemelerinin, TCK hükümleri uyarınca suç teşkil ettiği gözetilerek, eylemlerine uyan suçlar nedeniyle cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasını talep ediyorum.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle ve re ‘sen incelenecek hususlar ışığında ;

1-Şikayet konusu eylemlerin şüphelilerce işlendiği hususunda F, S ve E’nin tanık olarak dinlenmesine,

2-Şüphelilerin, eylemlerine uyan suçlar nedeniyle TCK ilgili hükümlerince cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                             MÜŞTEKİ

Tehdit Nedeniyle Şikayet Dilekçesi -3-

ADANA CUMHURİYET SAYIN BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ             :

VEKİLİ                     :  

 

ŞÜPHELİ                  :

 

KONU                        : Tehdit suçunu işlediği sabit olan şüphelinin ilgili kanun maddesiyle cezalandırılması için kamu davası açılması talebidir.

SUÇ                           : Tehdit

SUÇ TARİHİ            : X ve devam eden tarihler

 

AÇIKLAMALAR    :

Şikayetçi müvekkilime ait E. Ajans Turizm ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. ile şüpheliye ait D. Büro Makineleri ve Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında ……… tarihli Dağıtıcılık Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre şikayetçi müvekkil;

Sözleşmenin 6.5 maddesi gereği yeterli sayıda vasıta ve personel hazır etmiştir.

6.10 maddesi gereği araç filosu oluşturmuş ve araçların giydirmelerini yapmıştır.

Şüpheli ise sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi sözleşmeye aykırı fiiliyle hem haksız rekabet oluşturacak davranışlar sergilemiş hem de müvekkilimin zarar etmesine ve kar mahrumiyetine sebep olmuştur. Şöyle ki;

Sözleşmenin 7.2 maddesinde açıkça şüphelinin, şikayetçi müvekkille anlaşma yapılan ürünler için, alt bayii atayamayacağı ve bu tür taleplerin davacı müvekkilime bildirileceği kararlaştırılmışsa da şüpheli taraf bu sorumluluğunu yerine getirmemiş ve aykırı davranışlarıyla müvekkile ait şirketi zor durumda bırakmıştır. Şikayetçi müvekkil bayilik talebinde bulunan E. İletişim Elektronik Deri Turizm Tic. Ltd. Şti.’ne bayilik eğitimleri vermiş ve geçici sözleşme imzalamışken şüpheli sözleşmeye aykırı olarak bu şirkete bayilik vermiş ve daha sonra da ana dağıtıcı olarak sözleşme imzalamıştır.

Müvekkile ait şirketin yetki bölgesi dışındaki firmaların bu yetki bölgesi içinde çalışmaları şüpheli tarafından temin edilmiştir.

Sözleşmeye aykırı olarak İstanbul ili ve çevrelerinde şüpheli tarafından atanan dağıtıcı ve bayilere sözleşmeye konu makine ve ürünler şikayetçi müvekkile verildiğinden daha düşük fiyatta verilerek sözleşmeye aykırılık bir yana haksız rekabet oluşturmuştur.

Sözleşme şartlarına göre şikayetçi müvekkil stok bulundurmak zorunda olduğundan, yaz sezonu olmasına ve piyasada durgunluğun hakim olduğu bir dönem olmasına rağmen, yüksek rakamlarda mal çekilmesine ve bunların ödenmesi için de kredi kullanılarak müvekkilimin finansman maliyetinin artmasına sebep olunmuştur.

Şikayetçi müvekkilim yapılan alış veriş neticesinde uğramış olduğu zararlar bir yana, ayrıca reklam giderleri, araç ve makine yatırımları sebebiyle ciddi zarara uğramıştır.

Şüpheli tarafından, sözleşmeye aykırı olarak, bayilik ve daha sonra ana dağıtıcılık verilen E. İletişim Elektronik Deri Turizm Tic. Ltd. Şti. müvekkile ait makineleri ve alacaklarını müşterilerinden tahsil etmiştir. Bu konuda hem şüpheliyi hem de dava dışı E. İletişim Elektronik Deri Turizm Tic. Ltd. Şti.’yi 4054. Sayılı Yasaya aykırı davranışlarından dolayı Rekabet Kuruluna şikayet hakkımızı saklı tutuyoruz.

Şüphelinin sözleşmeye aykırı hareketi nedeniyle onca yatırıma rağmen iş yapamayan müvekkilimin elinde sadece sözleşmeye konu gıda ürünlerinin kullanımına yarayan makineler atıl kalmıştır. Aynı zamanda müşterilerden makinelerin paslandığına dair şikayetler gelmektedir. Bu şikayetler üzerine Bakırköy 849. Sulh Hukuk Mahkemesinin ………… D. İş sayılı dosyasından bilirkişi incelemesi yaptırılması talebiyle tespit talep edilmişse de şüpheli tarafın tehditleri sebebiyle tespit talebi sürüncemede bırakılmış ve incelemeye devam edilmemiştir. Bu durum aynı zamanda kamu sağlığını tehdit etmektedir ve bu konu ile ilgili olarak da ilgili bakanlıklara bağlı müdürlüklere gerekli ihbar ve şikayetleri yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Davacı müvekkilim davalıya bir dizi senet vermiştir. Bu senetlerden bir kısmı ödenerek kendilerinden geri alınmıştır. Ancak aşağıda dökümü yapılan toplamda ….. TL bedelli senetler bedelsiz olarak davalı tarafta kalmıştır.

Muhtelif zamanlarda müvekkilce davalı tarafa fax yoluyla durum iletilmişse de senetler bedelsiz kalmalarına rağmen müvekkilime kötü niyetle iade edilmemiştir. Makinelerin şikayetçi üzerinde yapılan baskı ve tehdit sonucunda iadesi sağlanmışsa da bedelsiz kalmalarına rağmen senetler iade edilmemiştir. İbraname verilmediği takdirde ellerinde bulunan senetlerin icra takibine konu edileceği yönünde baskıları sürmektedir. Halbuki şikayetçi tarafın şüpheli taraftan zarar ziyan tazminatı ve kar mahrumiyeti alacağı mevcuttur. Tehditler neticesinde aşırı derecede korkuya kapılan şikayetçi müvekkilim A. Mah. T. Cad. Y. Sk. No:8/3 İstanbul adresinde faaliyet gösteren şirketine gidememekte işyerini açamamaktadır.

Yukarda açıklandığı gibi şüphelinin sözleşmeye aykırı tutum ve davranışları bir yana, bu aykırılıklar şikayetçi müvekkilim tarafından kendisine ihtar edildiğinde işi tehdit boyutuna taşımıştır. İstanbul 215. Noterliğinin ……….. tarih ve 150641 yevmiye nolu ihtarnamesi şüpheli tarafa ulaştığında kendi haksızlıkları karşısında şikayetçi müvekkilimin hukuki mücadelesini ancak tehdit yoluyla sindirebileceklerini ummuş olmalılar ki gerek telefonla, gerekse yüz yüze görüşmelerinde şikayetçi müvekkilim sürekli olarak şüphelinin tehditlerine maruz kalmıştır. “Makineleri iade et, bu işi kapatalım. Biz holdingiz, bir teneke tineri tinerci çocuklara hediye ettiğimiz zaman istediğimiz adamı kestiririz. Biz Bursa’da bir bayiinin kellesini aldık. Sen bir avukat gönderirsin, ben beş avukat gönderirim. Sen benim gönderdiğim avukatlara bir şey yapamazsın, ben senin gönderdiğin avukatı satın alırım. Gerekirse bütün bayilere söz birliği yaptırır, tembihler, senin beni tehdit ettiğini söyleyerek seni içeri attırırım” gibi tehditlerini müvekkilime her fırsatta söylemekten geri durmamıştır. Ayrıca yine müvekkilimin çalışanı vasıtasıyla “Oturduğu yeri biliyorum, başlarında ben olmak üzere on kişiyle gelir baskın yapar, ona gününü gösteririm” diyerek haber yollamaktadır. Bu tehditlere Ş.A., B.E., Y.N., F.D. ve E.K. tanıklık etmişlerdir.

Müvekkilim kendisi ve ailesi için endişe duymaktadır. Hem kendisinin hem de ailesinin can güvenliği tehdit altındadır. Eğer gerekli önlem alınmazsa telafisi imkansız zararlar meydana gelebilecek ve müvekkilim büyük zararlar görecektir.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan ve resen görülecek nedenlerden dolayı tehdit suçunu işlediği sabit olan şüphelinin ilgili kanun maddesiyle cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını saygı ile arz ve talep ederim.

TANIKLAR :

Şikayetçi Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Tehdit Nedeniyle Şikayet Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.