Tehdit, Hakaret, Yağma Suçlarını Şikayet

Haz 20, 2020 | Ceza Hukuku

Tehdit, Hakaret, Yağma Suçlarını Şikayet

  • Şikayette bulunduğum kişiler halen tarafıma ait taşınmazıma zorla el atmaya çalışmakta, şikayetliler şahsımı gerek malımla gerekse canımla tehdit etmiş ve hakaretlerde bulunarak suç işlemişlerdir. Bu hususta gerekli tahkikatın yapılmasını talep ederim.

Tehdit, Hakaret, Yağma Suçlarını Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

ŞİKAYETÇİ             :

ŞİKAYET EDİLEN:

SUÇ                           :Tehdit,Hakaret, Yağma

AÇIKLAMALAR

1- X parselde kayıtlı  taşınmazın malikiyim. Ekli tapu kaydımı delil olarak sunarım.

2-Tatvan İlçesi Karşıyaka mahallesi 195 ada 45 nolu parselde kayıtlı  taşınmazı   babam … yılında şikayet ettiğim tapu kaydında malik olmayan ancak garı resmi malik olan Kamil Öğretmen’den  %30 oranında olan hissesini  o günkü para değeri üzerinden 60.000 TL  olarak  Antalya Varsak’ta kain bir kooperatif dairesi, 8.000 TL para  ve … vadeli 10.000 TL bedelli çek karşılığında devretmiş ,nakit bedelde elden ödenmiştir. Tapu kayıtları  … Gıda İsimli Şirketimize devrolunmuş ve sonrasında da tarafıma geçmiştir.

2-İş bu taşınmazda şikayetli … adına kayıtlı olmayan, ancak gayrı resmi %30 oranında malik  olan şikayetli Kamil Öğretmen’e taşınmaz bedeli tamamen ödenerek devralınmış olmasına rağmen aradan geçen 12 sene sonrasında şikayetli gelip   iş  bu  taşınmazda gayrı resmi olarak  bir ortağı olduğunu ve bunun diğer şikayetli …. olduğunu , bu kişinin parasını almadığından satıştan vazgeçtiğini  ve taşınmazını istediğini beyan etmiştir.Yaptığım gerek yüz yüze gerekse telefon görüşmelerinde  … yılında  taşınmazın  tüm bedeli ödenerek  devraldığımı ve taşınmaz ile hiçbir ilgi ve alakalarının kalmadığını beyan ettim.  Buna rağmen  şikayetliler tarafından  taşınmazımı zorla devretmem için baskı ve tehditler yapılmış aksi halde taşınmazın zorla el konulacağı ve kullanımından istifade hakkımızı şiddetle elimizden alacağını her iki şikayetli de ayrı ayrı söylemiştir.

3-Bu hususta  her iki şikayetlinin olduğu bir ortamda tanıklar huzurunda görüşmeler yapılmış, … parayı aldığını, taşınmazdaki % 30 oranındaki hissesini sattığını ancak kendi ortağı olduğunu iddia ettiği … ın 13 yıl sonra  bu satışa rıza göstermediği ve parasını da almadığını beyan etmiş ve bu söylemlerini de şerii hükümlere dayandırdığını, şerii olarak bu alışverişin geçersiz olduğunu ve …’ın buraya el koyabileceğini kendisi de imam olan bu şahıs iddia etmiştir.Bu husustaki konuşmalara …, … ve … tanıklık etmişlerdir. Bu kişilerin de tanık olduğu dinlenmelerini talep ederim.

4-Şikayetli …’in şahsımla gerçek husumetinin,  ekte sunduğum krokilerden  görüleceği üzere  aileme ait olan  177 ada 3 nolu parselin içinde bulunan 4 nolu ve hazineye ait taşınmaları satın almam olduğunu düşünmekteyiz.Çünkü  şikayetli …  bu taşınmaza   komşu 2 nolu parsele malik olup, kendi parselini çevreleyen  ve satın almış olduğumuz 4 nolu parselin bir kısmını  üçüncü kişilere gayrı resmi olarak satmış ve satıcıların satın aldıkları yerlere dair tapuları talep etmeleri nedeniyle böylesi bir yola başvurmuştur.Diğer şikayetli Medeni ile geçmişte herhangi bir tanışıklığımız ve husumetimiz olmadığı gibi  bu kişinin … tarafından yönlendirildiğini düşünmekteyim. Bu taşınmaz ifraz işlemleri sonucu 177 ada 43 nolu parselde kardeşim adına  kayıtlıdır. Tapu sureti de delil olarak  ektedir.

5- … tarihinde, saat  13:07 ve 13:03 de  sahsıma ait … nolu telefon numarasından, … nolu telefon  ile arayarak  şahsımı tehdit etmiş, elli kişi toplayarak gelip  şahsıma baskı ve zor kullanacağını ve taşınmazımı zorla ele geçireceğini beyan etmiştir.Bu konuşmalar o esnada yanımda bulunan … tanıklık etmiş ve bu konuşmanın devamında şahsıma hakaretlerde bulunmuş ve tarafımdan telefon kapatılarak bu konuşma sonlandırılmıştır.

6-Şikayette bulunduğum kişiler halen tarafıma ait taşınmazıma zorla el atmaya çalışmakta, şikayetliler şahsımı gerek malımla gerekse canımla tehdit etmiş ve hakaretlerde bulunarak suç işlemişlerdir.Bu hususta gerekli tahkikatın yapılmasını talep ederim.

NETİCE VE TALEP:Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar nazara alınarak; şikayetliler hakkında  soruşturma açılarak şahsıma yönelen tehdit, hakaret ve oluşabilecek mala zarar verme veya gasp fillerinden dolayı  cezalandırılmalarını saygıyla arz ve talep ederim.

 

                                                                                                         Şikayetçi

Deliller:

1-Telefon kayıtları

2-Tanıklar

3-Tapu kayıtları ve diğer evraklar.

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.