Tefecilik Suçu Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Tefecilik Suçu Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO  : X SORUŞTURMA

ADLİ KONTROL KARARININ

KALDIRILMASINI TALEP

EDEN ŞÜPHELİ:

MÜDAFİİ:

KONU: X Sulh Ceza Hakimliğinin X Sorgusunda verilen ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASINA karar verilmesi hakimliğiniz aksi kanaatteyse adli kontrol şartlarının değiştirilmesi talepli dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

X Sulh Ceza Hakimliğinin X tarihinde yapılan X sayılı sorgusunda müvekkil hakkında CMK 109/3-j maddesi uyarınca elektronik kelepçe takarak konutu terk etmemeleri şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir .Müvekkil hakkında isnat edilen suçlama ve suçlamaya dayanak olarak gösterilen hususların doğru olmadığı yargılama aşamasında net bir şekilde anlaşılacaktır. Bu aşamada isnat edilen suçlamanın haksız ve doğru olmadığı açıkca bellidir. Verilen karar beklenilen tedbir amacının ötesinde müvekkilin ciddi mağduriyetine sebep olduğu için öncelikle adli kontrol kararının kaldırılmasını aksi bir değerlendirme durumunda şartların düzenlenmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Şöyle ki;

A-Müvekkilim üzerine atfedilen suçlardan X Asliye Ceza Mahkemesinin X E. Sayılı dosyasından yargılanmaktadır. Bu dosya kapsamında aynı vergi tekniği raporu, aynı tapeler ile aynı suçlamalar isnat edilmektedir. Bu nedenle yapılan bu soruşturma mükerrer olup müvekkil hakkında yapılacak yargılamada yöneltilen suçlamaların haksız ve hukuksuz olduğu anlaşılacaktır.

B-Müvekkil hakkındaki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup müvekkilim üzerine atılı suçları işlememiştir.

C- Müvekkilimin delilleri karartma, gizleme, yok etme ve değiştirme ihtimali bulunamamaktadır. Nitekim X Sulh Ceza Hakimliğinin X sorgu tutanağında ‘ Her ne kadar şüpheliler … X’İN üzerine atılı suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tefecilik yapmak suçlarından tutuklanmaları talep edilmiş ise, şüphelilerin savunmasının alındığı, delillerin büyük bir ölçüde toplandığı’ şeklinde belirtilmiştir.

D- Soruşturma dosyasına daha önce sunduğumuz raporlardan da anlaşılacağı üzere müvekkilimin sağlık durumu çok kötüdür. Müvekkilim 191 kilo olup ileri derece de obezdir. Ayrıca şeker hastalığı da bulunmaktadır. Müvekkil hakkında uygulanan evden çıkmama şeklinde adli kontrol uygulaması düzenli spor yapması gereken ve düzenli olarak muayene olması gereken müvekkilin bunları yapamamasına sebep olmuştur. Bu durum müvekkil sağlık durumunu daha da kötüye götürmüştür. Müvekkil hakkında evden çıkmama şeklinde ki adli kontrolün uygulanmaya devam etmesi sağlık  durumunda telafisi mümkün olmayan durumlara sebep olacaktır. İş bu sebeple müvekkil hakkında uygulanan evden çıkmamam şeklinde uygulanan adli kontrolün kaldırılması hakimliğiniz aksi kaanette ise müvekkile takılan bileklik çıkarılmadan evden çıkmama şeklinde  uygulanan adli kontrolün değiştirilerek Ankara ili sınırlarından çıkmama şeklinde değiştirilmesini talep etmekteyiz

NETİCE VE TALEP :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı;

  • Ceza Muhakemesi Kanununun 111/1 maddesi gereğince öncelikle ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASINA karar verilmesini,
  • Hakimliğiniz tarafından uygun görülmediği takdirde elektronik kelepçe takarak konutu terk etmemeleri şeklinde adli kontrol kararının değiştirilerek KELEPÇE ÇIKARILMADAN EVDEN ÇIKMAMA ŞEKLİNDE OLAN TEDBİRİN X İL SINIRLARI DIŞINA ÇIKMAMA ŞEKLİNDE uygulanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

MÜDAFİİ

Av.

EKLER:

-VERGİ LEVHASI

-YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

-KREDİ ÖDEME PLANI

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 02:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.