Tedbir Nafakasının Ödenmemesi Durumunda Nafakayı İhlal Şikayetinde Bulunulabilir

Oca 16, 2020 | Nafakayı İhlal Ceza

Tedbir Nafakasının Ödenmemesi Durumunda Nafakayı İhlal Şikayetinde Bulunulabilir

  • Tedbir nafakasına aykırılık-muhalefet sonucu tazyik hapsi cezası istenebilir.

Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık … hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair … İcra Ceza Mahkemesinin 21/11/2018 tarihli ve 2018/11 esas, 2018/79 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin … 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/12/2018 tarihli ve 2018/57 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 11/01/2019 gün ve 94660652-105-61-412-2019-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 01/02/2019 gün ve KYB.2019-13329 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, … Aile Mahkemesinin 05/11/2015 tarihli ve 2014/771 esas sayılı dosyasında yapılan yargılamada sırasında 13/04/2017 tarihli oturumda davacı için aylık 650,00 Türk Lirası tedbir nafakasının devamına hükmedildiği, bu karara istinaden birikmiş tedbir nafakası ile her ay için işleyecek tedbir nafakasının tahsili için sanık aleyhine … İcra Dairesinin 2017/780 esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatıldığı, borçlunun nafaka yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle alacaklı vekili tarafından Aralık (2017) ayı nafakasının ödenmediği gerekçesiyle … İcra Ceza Mahkemesine şikayette bulunulduğu, yapılan yargılama sonunda takibin, nafaka alacağına ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanmadığından bahisle sanığın beraatine karar verildiği, anılan karara itiraz edilmesi üzerine merciince itirazın reddine karar verilmiş ise de;

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası” başlıklı 344. maddesinin “(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/136 md.; Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./15.mad) Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.” şeklinde düzenlendiği, buna göre borçlunun yerine getirmediği nafakaya ilişkin karar, nafaka ilamı olabileceği gibi, nafaka veya tedbir nafakası verilmesine ilişkin ara kararı da olabileceği, her halde borçlu tarafından kararın gereğinin yerine getirilmediği takdirde atılı suçun oluşacağı, sanığın Aralık ayına ait nafaka borcunu ödemediği ve mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/12/2018 tarihli ve 2018/57 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek üzere BOZULMASINA, 03/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.( T.C. YARGITAY ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2019/4029 Karar : 2019/5398 Tarih : 03.04.2019)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Tedbir Nafakasının Ödenmemesi Durumunda Nafakayı İhlal Şikayetinde Bulunulabilir-Yargıtay Kararı Esas 20194029 Karar 20195398 Tarih 03.04.2019

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.