Tedbir Nafakasının Kesinleşmesiyle İlamlı Takip Başlatılır – Yargıtay Kararı: Esas : 2019/5842 Karar : 2019/10399 Tarih : 17.06.2019

Oca 31, 2020 | Nafaka Avukatı

Tedbir Nafakasının Kesinleşmesiyle İlamlı Takip Başlatılır – Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2019/5842
Karar : 2019/10399
Tarih : 17.06.2019

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; alacaklı tarafından, aleyhine boşanma ilamında hükmedilen tedbir nafakası alacağına dayalı ilamlı icra takibi başlatıldığı, bu takipten önce aynı nafaka alacağına ilişkin olarak mahkeme ara kararına dayalı birikmiş ve işleyecek aylara ilişkin nafaka alacaklarını da içeren ilamsız icra takibi başlatıldığını ve derdest olduğunu, şikayete konu ilamlı icra takibinde de aynı döneme ilişkin birikmiş nafaka alacaklarının talep edildiğini belirterek mükerrerlik nedeniyle takibin iptalini talep ettiği ve ayrıca ödeme iddiasında bulunduğu, mahkemece her iki takibin tarafları ve dayanaklarının aynı olduğu gerekçesiyle takibin iptaline karar verildiği,kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği görülmüştür.

Somut olayda, … 6. Aile Mahkemesi‘nin 2010/1375 E. sayılı dosyasında verilen 06.07.2011 ve 02.05.2012 tarihli ara kararlarına dayalı olarak küçük … ve … yönünden birikmiş tedbir nafakasına ilişkin 29.04.2013 tarihinde … 10.İcra Müdürlüğü’nün 2013/4359 E. sayılı dosyasında örnek 7 takip başlatıldığı, borçlunun itirazı üzerine takibin durdurulduğu,itirazın kaldırılması davasında asıl alacak yönünden takibin devamına karar verildiği; alacaklı tarafından aynı mahkemenin 25.04.2013 tarihli kararıyla her iki küçük için hükmedilen 500’er TL tedbir nafakası yönünden ilamın kesinleşmesinden sonra 17.06.2014 tarihinde birikmiş nafaka alacağı yönünden örnek 4-5 takip başlatıldığı her iki takibin de farklı tarihlerdeki birikmiş nafaka alacağına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda mahkemece, dosyanın bilirkişiye tevdii ile her iki takipte tahsili talep edilen aylar nazara alınarak mükerrer alacak talebi bulunup bulunmadığı Yargıtay denetimine elverişli bilirkişi raporu aldırılmak suretiyle nafaka borcunun tespiti gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Tedbir Nafakasının Kesinleşmesiyle İlamlı Takip Başlatılır - Yargıtay Kararı

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.